Energiledelse Coop_kølediske

REDUCERING AF ENERGIFORBRUGET

ENERGILEDELSE GØR COOP GRØNNERE

Coop vil over de næste fem år investere op til 300 millioner i at reducere energiforbruget i sine butikker, administration og lagre. Målet er at nedbringe det samlede energiforbrug med 20 procent, så koncernen belaster miljøet mindre og samtidig sparer penge.

Indsatsen er struktureret i et stort energiprogram, som hedder Energi2020, hvor Kuben Management skal rådgive omkring implementering af et energiledelsessystem, der skal sikre en optimal styring af el-forbruget og andre energikilder, og som kan samle de forskellige energiforbedringsinitiativer.

Kuben Managements opgave omhandler implementering af nye energistandarder, der – sammen med energiledelsessystemet – muliggør ISO50001 certificering af, i første omgang, én af Coops kæder. Det er hensigten, at Coop skal være delvist ISO50001 certificeret inden udgangen af 2017.

IMPLEMENTERING OG INVOLVERING

VÆRDISKABELSE FOR MEDARBEJDERE

Medarbejderne skal blandt andet inspireres til at komme med forslag til forbedringer af energiprofilen, input til adfærdsændringer og til optimering af de tekniske installationer - vigtige elementer for at kunne indfri energimålet på 20 procents reduktion i 2020. Samtidig håber Coop, at involveringen kan skabe værdi for medarbejderne, som nu får mulighed for at gøre en forskel for både deres arbejdsplads og for miljøet.

Til involvering af medarbejderne bliver der udviklet en app, som skal indeholde videoer med korrekt energiadfærd ude i butikkerne, og som skal være med til at inspirere medarbejderne. Der vil blive lavet konkurrencer på app’en, hvor medarbejderne også kan melde forbedringsforslag ind. App’en skal desuden bruges til at synliggøre KPI’er for de forskellige butikker, og vil være med til synligøre energipræstationen.

Gennem samarbejdet med Coop, kommer virksomheden til at gå i front med energibesparelser i detailhandlen.

OM COOP

FAKTA

Kunde: Coop

Periode: 2017-2019

Type: ISO 50001 - Energiledelse

Budget: 1,2 mio. kr. ekskl. moms

Rådgiver: Kuben Management A/S