CPH Case

NÅR ET MÅL BLIVER TIL FLERE

STOR SUCCES MED ENERGIBESPARELSER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE

I 2007 satte Københavns Lufthavne sig et mål. Elforbruget skulle sænkes med 10 % inden 2012. Med hjælp fra Kuben Management blev målet allerede nået i sommeren 2011. En af de første opgaver, vi identifice­rede, var energiforbruget ved rulletrapper og de rullende fortove. Ved at optimere driften af disse blev der fundet knap 1.000 MWh, eller hvad der svarer til forbruget i 200 parcelhuse. Yderligere besparelser efter­følgende betød, at lufthavnen i sidste ende kunne bryste sig af en reduktion i forbrugt energi på 20 % pr. rejsende. Men lufthavnen har ambitioner om mere. Derfor blev et nyt mål defineret: Inden 2020 skal der spares yderligere 20 procent, svarende til 17 millioner kilowatttimer på elregningen.

De energibesparende projekter omfatter blandt andet generel ombygning, LED-belysning, etablering af energieffektive ventilationsanlæg og grundvandskøling. Dertil kommer etablering af energistyring i alle de 350 butikker, der ligger i lufthavnen. De vil nu blive systematisk overvåget, så man i fremtiden slipper for muligt energispild.

 

Og der er ingen tvivl om, at de energibesparende projekter prioriteres højt hos Københavns Lufthavne:

 

”Energibesparende tiltag har i flere år været en del af lufthavnens CSR-politik. Derfor etablerede vi i 2009 en energiafdeling, der lige siden har haft fokus på, at vi når vores målsætninger. Som noget af det første indgik vi et samarbejde med Kuben Management, og det har vist sig at være en rigtig god idé at få sig en fast energirådgiver”, siger Hans Andersen, energichef i Københavns Lufthavne.

NOGET HELT SÆRLIGT

Kuben Management indgår således også i den nye plan for 2020. Som strategisk sparringspartner og teknisk faglig energirådgiver skal vi sikre fremdriften. Sådan at lufthavnene løbende når deres delmål, og den overordnede strategi for energibesparelser fastholdes. Og opgaven er noget særligt for os. Den bygger videre på et godt og langvarigt samarbejde, og opgavens karakter er meget udfordrende og omfat­tende.

”Energioptimering af en så stor virksomhed som Københavns Lufthavne er en kompleks opgave. Både rent praktisk og ikke mindst strategisk. I et tæt samarbejde mellem lufthavnen og os er der, med udgangspunkt i lufthavnens egen strategi, udviklet en strategi for energioptimering og en indsatsplan for forløbet. Og det er netop udgangspunktet i lufthavnens egen strategi og det tætte samspil mellem de involverede parter, der er vigtig for at opnå de ønskede resultater” siger Ulf Christensen, direktør i Kuben Management.

OM KØBENHAVNS LUFTHAVNE

FAKTA

KUNDE: Københavns Lufthavne A/S

PERIODE: 2009-2014

AREAL: 400.000 m2

TYPE: Energioptimering

RÅDGIVER: Kuben Management A/S