DEN BEDSTE ENERGI ER DEN DU IKKE BRUGER

ENERGIRÅDGIVNING

Vores energirådgivere identificerer og kommer med konkrete forslag til energibesparelser for din virksomhed. Rådgivningen tager udgangspunkt i din organisations energiforbrug, og hvordan den kan bruge energien mere effektivt.

Gennem samarbejdet med Kuben Management opnår virksomheden en række fordele:

• Rådgivning, som identificerer energibesparelser med en fornuftig tilbagebetalingstid
• Et ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag for videre drift
• En grønnere profil
• Aktivt bidrag til at reducere CO2-udslippet

VORES METODE

SCREENING OG PLANLÆGNING

Vores energirådgivning tager udgangspunkt i en indledende screening af energiforbruget. Det skaber overblik over besparelsespotentialet og danner grundlag for en efterfølgende prioritering af indsatsen.

I samspil med virksomheden drøfter vi, hvordan virksomheden konkret kan realisere energibesparelserne. Vores mål er energibesparelser, der kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinje.

Vi tilpasser selvfølgelig vores energirådgivning til din virksomheds størrelse og behov og altid i dialog med virksomheden.

FRA ORD TIL HANDLING

REALISÉR BESPARELSERNE

Kuben Management deltager også gerne som rådgiver igennem projekterings- og realiseringsfasen. Vores energirådgivere fungerer som faglige sparringspartnere og sikrer hermed kvaliteten i realiseringen af energibesparelserne. Vi kan gennemføre udbud og sikre, at de leverede og installerede løsninger lever op til de forventninger, som blev beskrevet i udbudsmaterialet.

Besparelser, der betaler for sig selv

De realiserede energibesparelser betaler ofte for den største del investeringen, gennem en reduktion af de fremtidige driftsomkostninger.

Desuden har du mulighed for at opnå et økonomisk tilskud, hvoraf størrelsen afhænger af den realiserede mængde af energibesparelser. Vi rådgiver gerne om, hvordan du opnår tilskud til dine projekter.

 

VORES KOMPETENCER

ERFARING OG SPECIALISTVIDEN

Vores energirådgivere har igennem mange år haft deres daglige gang i en lang række af de danske virksomheder. Deres rådgivning er baseret på ikke alene på dyb erfaring, men også målrettede specialuddannelser og kompetenceudviklingsforløb.

Kontakt os gerne for en uddybning af, hvilke rådgivere, som kan være med til at gøre din virksomhed både grønnere og mere effektiv.