Bib Case1

EN BRED INDSATS

ENERGIOPTIMERING SKAL REDUCERE FORBRUGET

Statsbiblioteket i Aarhus råder over – udover hovedbygningen i Midtbyen – en række bygninger udenfor byen. Biblioteket vil gerne sænke energiforbruget i disse bygninger, der har et uhensigtsmæssigt højt energiforbrug. De kontaktede derfor os, for at få hjælp til at kortlægge de forskellige bygninger og potentialer for en optimering. Resultatet blev et trefaset projekt med forskellige indsatser for en mar­kant reduktion af bibliotekets energiforbrug.

Som det første tiltag kortlagde vi bibliotekets aktuelle forbrug i forhold til bl.a. tid og location. I den forbin­delse blev energistyringssystemet EnergyKey installeret. Systemet overvåger konstant bygningernes for­brug og gør det muligt at agere på specifikke områder. Dette overblik afstedkom alene en besparelse på 10 %.

Vores næste indsatsområde bestod i yderligere optimering af det aktuelle forbrug. Ved etablering af var­megenvindingsanlæg vil varmen fra bygningernes serverrum blive genanvendt til opvarmning i andre rum. Tidligere blev denne varme blot ventileret bort.

Når alle initiativer er gennemført, forventes en samlet reduktion i energiforbruget på 25 procent

ANLÆG KOMPENSERER FOR EKSTRA ENERGIFORBRUG

SOLCELLER PÅ MAGASINBYGNING

Det tredje tiltag blev udført efter, at de eksisterende systemer var optimeret fuldt ud. I en 4.000 m2 stor magasinbygning uden for byen ligger bibliotekets arkiv. Bygningen rummer udover statens avissamling og erhvervsarkiver også en større server. Her findes utallige optagelser af TV, radio, film osv. Bygningen for­bruger årligt ca. 240.000 kWh, hvorfra den primære andel skyldes den store server. Det store forbrug var den direkte årsag til, at vi anbefalede, at der blev etableret solcelleanlæg på bygningens tag. Vi rådgav i den forbindelse biblioteket om de tilskudsordninger, der findes i forbindelse med egenproduktion af energi og sørgede for, at projektet kom i udbud. Anlægget kan nu kompensere for det ekstra energiforbrug, ser­verne over tid vil have med udvidelse af kapaciteten.

Vores arbejde med energioptimering af Statsbibliotekets bygninger dannede grundlag for en langsigtet investeringsplan. Det er således planen om energibesparende tiltag indenfor fx køleanlæg og belysning. Når alle initiativer er gennemført, forventes en samlet reduktion i energiforbruget på 25 % .

OM STATSBIBLIOTEKET

FAKTA

KUNDE: Statsbiblioteket i Aarhus

PERIODE: 2012-2013

TYPE: Energioptimering

BUDGET: Samlet 4.1 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S