TIDLIGERE UDBUD

Engdraget - 126 almene boliger samt fælleshus

Udbud af nybyggeri

Slagelse Boligselskab har indgået en forhåndsaftale om køb af et grundstykke matr. 118b, Tidselbjerget i Slagelse med henblik på at opføre en boligbebyggelse kaldet ”Engdraget”. Grundkøbet er betinget af, at der kan opnås godkendelse af Skema B.

Slagelse Boligselskab ønsker med dette projekt, at opnå en boligbebyggelse af høj kvalitet på en attraktiv landskabelig grund, som henvender sig til primært 4 målgrupper; Unge nyetablerede, stærke singler, seniorer og engagerede familier, og som kan være med til at skabe en positiv bosætningsudvikling i området.

Boligerne grupperes i 6 boliggrupper omkring attraktive grønne uderum, således en stor del af det eksisterende engdrag bevares som fælles friareal for hele bebyggelsen. Bebyggelsen udføres som 2 etagers rækkehuse med små forhaver.

Udbudspecifikationer findes på Ibinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=njmwpjlons

B45 – De Lichtenbergs Vej – 2. udgave

Totalentrepriseudbud

Udbudsbetingelserne for Totalentrepriseudbud fra B45 – De Lichtenbergs Vej – 2. udgave findes her.

Domea.dk på vegne af BSB Svendborg, afd. 7502/7504

Flytteudbud

Domea.dk på vegne af Haderslev Boligselskab, afd. 16/25

Flytteudbud

Nørresundby Boligselskab, afd. 111 – Skovparken

Totalentreprisekonkurrence

Arbejdernes AndelsBoligforening, Aarhus - Risskov Brynet

Prækvalifikation - udbud af totalrådgivning

Esbjerg Kollektivhus

Prækvalifikation - Totalentreprise

Bomiva, afd. 78

Finansieringsudbud

Bomiva, afd. 80

Finansieringsudbud

Demensplejehjem, Tornhøjhave

Totalentreprisekontrakt — Nybyggeri af Demensplejehjemmet, Tornhøjhave for Boligselskabet Domea Aalborg og Aalborg Kommune