TRO- OG LOVEERKLÆRINGER

Vedr. udbudsdirektivets art. 45

Vedr. ubetalt forfalden gæld