UDBUDSPORTALEN

Kuben Management forestår som bygherrerådgiver hvert år et stort antal udbud. På denne side har du adgang til udbudsannoncerne og udbudsmaterialet. Materialet publiceres ofte også af bygherren selv eller på dedikerede udbudsportaler.

AKTUELLE UDBUD

ALBOA

Levering af digital opmåling og udbud af istandsættelsesopgaver til brug for digitalt syn ved ind- og fraflytning.

Der ønskes leveret en løsning for digital opmåling og udbud af lejemål og bygningsdele, der omfatter følgende hovedydelser:

  • Opmåling af lejemål
  • Opbygning af 3D bygningsinformationsmodel (BIM) ved digital bygningsmodellering
  • Udbud af istandsættelsesopgaver i forbindelse med digitaliseret synsproces.

Den digitale løsning skal kunne tilbyde en optimering af synsprocessen ved ind- og fraflytningssyn, der harmonerer med givne behov, krav og ønsker.

Udbudsbekendtgørelsen kan ses her, og resten af udbudsmaterialet kan findes på iProjekt: http://portal.iprojekt.dk/link/alboa-digitalt-udbud

Ny skole i Haderslev Syd

Projektkonkurrence

Haderslev Kommune har besluttet at bygge en ny skole til 500 børn fra 0-6 klasse fordelt i et børneunivers og et juniorunivers i Haderslev Syd. Skolen skal bygge på fire nytænkende værdier: Årgangsundervisning i alle fag, bevægelse for alle, særlig fokus på sundhedsfremme og bæredygtighed samt adgang til naturen.

Skolens idégrundlag er inspireret af nyere skoler etableret i New Zealand og bearbejdet i en række workshops, hvor ledelse, personale, forældre, politikere, foreninger m.fl. har været involveret. Det er længe siden, der er bygget en så nytænkende folkeskole i Danmark. Der er bevilget 123 mio. kr. ekskl. moms til hele projektet.

Haderslev Kommune opfordrer teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter samt evt. pædagogiske konsulenter til at ansøge om prækvalifikation til projektkonkurrence med henblik på totalrådgivning i forbindelse med skitsering, projektering og udførelse.

Udbudsannoncen kan ses her, og resten af udbudsmaterialet kan findes på RIB: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/