EFFEKTIVT OG ENERGIRIGTIGT

FOKUS PÅ DRIFTEN

Måske varer det et par år eller tre at gennemføre et større byggeri. Men byggeriets levetid er meget længere – og omkostningerne til drift og vedligehold over byggeriets levetid vejer tilsva­rende tungere.

Det er vi meget bevidste om i Kuben Management. Vi slipper ikke byggeriet, når det er opført. Vi vil optimere det, så driften er effektiv, energiforbruget lavt og vedligeholdelsen rettidig. Og vi leverer de ydelser, som skal til, for at det kan ske. Det kan du læse mere om her.

FÅ KORTLAGT JERES ENERGIFORBRUG

ENERGISYN

Der kan være stor gevinst ved at få energisynet jeres virksomhed og derved få kortlagt jeres nuværende energiperformance og fundet de relevante besparelser. Energisynet er lovpligtigt for store virksomheder med mere end 250 medarbejdere og en årlig omsætning på mere end 375 mio. kr. Det lovpligtige energisyn skal foretages hvert 4 år.

I Kuben Management har vi kompetencerne til at gennemføre energisynet i jeres virksomhed og rådgive om, hvordan I gennem kortlægning af energiperformance og gennemførelse af energibesparelser kan opnå en forbedret bundlinje. Opgaven udføres af en certificeret energisynskonsulent i samarbejde med kollegaer, som har stor erfaring indenfor præcis jeres type virksomhed, således at vi sammen kan få kortlagt relevante besparelsesforslag.

Hvor omfattende energisynet skal være, vurderer vi sammen med jer inden opstarten, således at det kommer til at passe bedst muligt til jeres profil.

  LÆS MERE HER

vores projekter

se hvordan vi har hjulpet andre

og lad os hjælpe dig

SPARET ER TJENT

ENERGIRÅDGIVNING

Vil du skære toppen af din energiregning? Og samtidig give et bidrag til den bæredygtige omstil­ling? I Kuben Management har vi igennem mange år hjulpet vores kunder med at skabe effektivi­seringer i energiforbruget – både i bolig- og erhvervsbyggeri og i industrien.

Vores energirådgivere rådgiver blandt andet om belysning, trykluft, ventilation, pumper og køle- og varmeanlæg, klimaskærm samt vedvarende energiløsninger. Vi er uvildige og derfor helt uaf­hængige af leverandørinteresser. Vores interesse er den bedste totaløkonomiske løsning for din bygningsmasse – og samtidig løsninger som sikrer et godt indeklima og gode bo- og arbejdsfor­hold.

Igennem en hurtig screening kan vi afdække, hvor stort potentialet for besparelser er i et eksiste­rende byggeri. Herefter kan vi sammen med dig lave en plan for hvilke tiltag, som skal gennemfø­res og i hvilken rækkefølge.

På samme måde er det en god idé at tage os med på råd i forbindelse med nybyggeri. Vi gransker projektmaterialet med energibrillerne på og sikrer, at de bedste løsninger indtænkes fra starten. Driftsbesparelser over byggeriets levetid summer op til store beløb!

  LÆS MERE HER

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

ENERGIMÆRKNING

Kuben Management foretager energimærkninger over hele landet. Mærkningen giver dig blandt andet et overblik over ejendommens besparelsespotentiale, investeringsbehov og tilbagebetalingstid i forbindelse med renoveringer.

Hos os får du kort og godt:

  • Hurtig respons – bestiller du et uforpligtende tilbud, tager vi kontakt indenfor én dag
  • Besøg af en energikonsulent
  • Udført det lovpligtige energimærke
  • Gode råd til hvordan du efterfølgende bruger energimærket aktivt.

Læs mere om lovgivningen her

Vær opmærksom på, at bygninger over 1.000 m2, som er underlagt kravene om energimærkning, også skal føre driftsjournaler.

  BESTIL TILBUD

FIND DEN BEDSTE LØSNING

VEDVARENDE ENERGI

Der kan være mange fordele i vedvarende energiløsninger. Den rigtige løsning kan give et betydeligt økonomisk afkast – og samtidig bidrager du til den bæredygtige omstilling.

Men hvad er den bedste løsning? Vi kan hjælpe dig med at finde svaret på det spørgsmål.

Vi analyserer behovet, dimensionerer anlæg, gennemgår økonomi og indhenter prisoverslag. Alt dette samles i en rapport, der danner grundlag for beslutningen. Det gælder, hvad enten projektet sigter på solcelleanlæg, solvarmeanlæg, varmepumper eller en helt anden løsning. Vi har bred erfaring som rådgiver i forbindelse med solcelleprojekter for f.eks. kommuner og boligforeninger over hele landet. Kuben Management har blandt andet været rådgiver på Danmarks pt. to største tagbaserede solcelleanlæg.

FÅ STYR PÅ ENERGIFORBRUGET

ENERGISTYRING

Med energistyring får du styr på ejendommens energiforbrug og sparer penge. Energistyring er en form for ”regnskab” over ejendommens månedlige energiforbrug, og det er et vigtigt redskab til at følge op på, om du når de besparelser, du har sigtet efter med f.eks. udskiftninger af installationer og vedvarende energiløsninger.

Kuben Management leverer flere forskellige energistyringsløsninger. Fælles for dem alle er, at der sker en indberetning af ejendommens energidata, som vi indarbejder i en månedlig forbrugsrapport. Rapporten sammenligner det faktiske forbrug med det budgetterede forbrug. Herefter kan vi sætte fokus på eventuelle afvigelser.

Vi hjælper dig med at finde den rigtige form for energistyring og det rigtige ambitionsniveau. Vi kan stå for installationen af de nødvendige målere. Og vi kan levere den løbende overvågning af informationer fra målerne igennem energistyringssystemet EnergyKey.

Adgang til EnergyKey

Vi udvikler byggeriet

VI KAN HJÆLPE DIG MED

SOLCELLEANLÆG

Kuben Management er eksperter på solcelleanlæg og I er sikret kompetent rådgivning i hele processens forløb. Vi analyserer jeres behov og besigtiger jeres bygninger for at få kortlagt potentialet, valg af anlægstype og mulighederne for placering af anlægget. Vi gennemgår økonomien i projektet, indhenter prisoverslag fra professionelle solcelleleverandører og samler det hele i en grundig rapport, som kan danne grundlag for jeres beslutning. Endelig kan vi rådgive omkring valg af leverandør og indhente tilbud.

Efterfølgende tilbyder vi også at varetage den egentlige projektering og at føre tilsyn for at sikre at installation, idriftsættelse og tilslutning forløber som planlagt - dermed kan vi drive hele processen fra idé til udførelse.