GENHUSNING

Genhusning kan være nødvendigt, når der skal gennemføres renoveringer i almene boligorganisationer. Det behøver ikke at være dyrt eller besværligt, men det kræver planlægning og hensyntagen.

Vi ved, at en succesfuld midlertidig eller permanent flytning:

 • er med til at holde byggesagsomkostninger nede
 • er konfliktforebyggende og tidsbesparende
 • er en særlig disciplin, og vi har fagligheden.

TIL BEHOVET I JERES AFDELING

Skræddersyede genhusningspakker

Vi har stor erfaring i at håndtere og yde den nødvendige støtte til alle beboere, også beboere med særlige behov som ældre, socialt udsatte og beboere med anden etnisk herkomst.

I samarbejde med jer kan vi udarbejde en robust og smidig strategi for både udflytning og eventuel tilbageflytning, som tager højde for ændringer, der kan ske undervejs i renoveringsprojektet eller i tidsplanen. Det kan fx være konsulentrådgivning i forbindelse med planlægningen.

Vi kan skræddersy en genhusningspakke, så I får præcis den rådgivning, I har behov for i jeres renoveringsprojekt.

Nedenfor kan du se tre eksempler på vores pakker:

Genhusningspakke 1

 

Vi deler vores arbejde op i 2 faser, planlægningsfasen og gennemførelsesfasen.

Planlægningsfasen tager afsæt i to workshops, som vi står for. Her gennemgår vi i samarbejde med jer hele processen omkring erstatningsboliger, afklarer arbejdspunkter, og beslutter rollefordelingen. Det er en vigtig proces, der hjælper jer som boligorganisation med at få overblik over hele forløbet.

Efterfølgende gennemfører vi en behovsanalyse i form af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen afdækker beboernes ønsker til genhusningen og eventuelt særlige behov. Vi udarbejder også paradigmer for de forskellige aftaler, opsigelser mv.

I gennemførelsesfasen sender vi tilbud om genhusningslejligheder til alle beboere. Vi koordinerer aftaler med flyttefirma og drift i forbindelse med beboernes fraflytning og tilbageflytning. I genhusningsperioden etablerer vi i kortere perioder informationskontor i afdelingen og telefon-hotline. Hjemmebesøg foretages efter behov.

I planlægningsfasen udarbejder vi følgende:

 • Planlægning og facilitering af 2 workshops for administrations-/driftspersonalet
 • Informationspjece til beboerne
 • Input til nyhedsbreve
 • Informationsmøde med beboerne om genhusning
 • Analyse af beboerundersøgelse (digital ”master”)
 • Belastningsplan, tidsplan for genhusninger, fordeling af nye eller midlertidige boliger
 • Paradigmer for genhusningsaftaler, opsigelser, varslinger, kompensationer
 • Budget for genhusningsudgifter.

I gennemførelsesfasen tager vi os af følgende:

 • Genhusningstilbud til beboerne
 • Lokalt informationskontor og telefon-hotline ”de kan altid få fat i en af os”
 • Håndtering af genhusningsaftaler, opsigelser og kompensationer
 • Hjemmebesøg efter behov
 • Flytteudbud
 • Koordinering med flyttefirma, entreprenør, drift mv.
 • Al kontakt med beboerne i forbindelse med ud- og hjemflytning.

Genhusningspakke 2


I Planlægningsfasen afholder vi indledningsvist et møde, hvor omfang af genhusningsprojektet og rollefordeling aftales. Endvidere gennemfører vi en behovsanalyse i form af en spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen afdækkes beboernes ønsker og særlige behov.

I gennemførelsesfasen sender vi tilbud om erstatningslejligheder til alle beboere. Vi koordinerer aftaler med flyttefirma i forbindelse med beboernes fraflytning og tilbageflytning. I genhusningsperioden etablerer vi i kortere perioder informationskontor i afdelingen og telefon-hotline.

I planlægningsfasen står vi for følgende:

 • Opstartsmøde med administrations-/driftspersonale om processen
 • Information til beboerne om genhusning på afdelingsmøde
 • Behovsanalyse (Genhusningsskema og nyt digitalt ”Mastersystem”)
 • Belastningsplan, tidsplan for genhusninger, fordeling af boliger
 • Paradigmer for aftaler om midlertidige og permanente flytninger, opsigelser, varslinger, kompensationer.

I gennemførelsesfasen tager vi os af følgende:

 • Genhusningstilbud til beboerne
 • Håndtering af flytteaftaler
 • Lokalt informationskontor og telefon-hotline
 • Koordinering med flyttefirma.

KONSULENTRÅDGIVNING OG PERSONLIG LÆRING/UNDERVISNING

Genhusningspakke 3


Hvis I selv vil stå for gennemførelsen af genhusningen, er der også mulighed for, at vi rådgiver om dette. Og eventuelt hjælper jer med planlægningen af hele forløbet.

KONTAKT OS

  "

Stine Jensen

Afdelingsleder Almen
Tlf: 7222 6656
Mobil: 2894 4096
Email: sje@kubenman.dk

 

  "

Søren Fonseca Pedersen

Afdelingsleder Nord
Tlf: 9877 8976
Mobil: 2488 4983
Email: sofp@kubenman.dk

 

  "

Kurt Bech

Regionsdirektør Syd
Tlf: 7938 1383
Mobil: 2161 6071
Email: klb@kubenman.dk