BYUDVIKLING GENNEM CAMPUS-BYGGERI

ARENA AABENRAA VISER VEJEN

Med Multiarena Aabenraa tager Aabenraa Kommune et vigtigt skridt i retning af at realisere visionerne for fremtidens Aabenraa og for et samlet campusområde.

Arenaen skal blandt andet ses i sammenhæng med projektet Aktiv Campus Aabenraa, der er en del af breddeidrætsprojektet ”Sundhed og læring i centrum”. Målet er at skabe en samlet fysisk plan, der gør opmærksom på Aabenraas kvaliteter og muligheder for at dyrke idræt, leg og bevægelse i attraktive by- og landskabsrum.

Hovedelementet i Arena Aabenraa er den nye dobbelthal, der både skal lægge gulv til foreningernes træningsbehov og til publikumsbegivenheder som håndboldligakampe, koncerter og andre kultur- og sportsevents. Arenaens dobbelthal betyder, at der vil være dobbelt så meget halgulvplads, sammenlignet med det nuværende Svømme- og Idrætscenter. Hallen får plads til 1800 tilskuere.

Byggeriet af Arena Aabenraa omfatter også de faciliteter og fællesarealer, der binder den nye dobbelthal sammen med det eksisterende svømme- og idrætscenter. Blandt andet et stort torveområde med café, som skal fungere som nyt samlingspunkt. Torvet skal binde Arenaens områder sammen og skal samtidig spille en vigtig rolle i forhold til nogle af de sociale tiltag, der ligger bag projektet. Torveområdet skal være samlingssted for de, der benytter Arenaen, forældre til de aktive børn, de studerende i området og et muligt hverdagssamlingssted for kommunens borgere.

SPECIALISTER I HELHEDSLØSNINGER

STRATEGISK PARTNER IGENNEM PROCESSEN

Kuben Management har fungeret som Aabenraa Kommunes strategiske samarbejdspartner og bygherrerådgiver igennem hele processen. Heri har der blandt andet indgået at tænke en udvidelse af halområdet ind i en samlet vision og plan for udviklingen af hele området omkring Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.

En brugerproces og en række strategiske dialoger dannede grundlag for, at vi kunne udvikle et byggeprogram, som med udgangspunkt i helhedstænkning og visioner for byen, bydelen og byggeriet dannede grundlag for gennemførelse af en projektkonkurrence. Her blev GPP Arkitekter udpeget som vinder.

I løbet af 2015 blev vinderprojektet videreudviklet i et samarbejde mellem kommunen, GPP Arkitekter og Kuben Management. Især blev der arbejdet med de nye multifunktionelle sale, foyeren og den fysiske placering. Samtidig var fokus på at sikre den samlede økonomiske ramme.

Den 28. juni 2016 var der rejsegilde for Arena Aabenraa. Byggeriet blev taget i brug i foråret 2017.

 

Aabenraa_case_ref.jpg

OM AABENRAA ARENA

FAKTA

KUNDE: Aabenraa Kommune

PERIODE: 2013-2017

AREAL: 5.800 m2

TYPE: Nybyggeri og renovering

BUDGET: 81,4 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S med konsulent Jakob Sander fra DGI-huse og haller (underrådgiver)

TOTALRÅDGIVER: GPP Arkitekter

HOVEDENTREPRENØR: Nisgaard & Christoffersen A/S