NYE BYGNINGER I HISTORISKE OMGIVELSER

STORSTILET HOSPITALSBYGGERI I KØBENHAVN

Regeringen har bevilliget knap 3 milliarder til Nyt Hospital Bispebjerg som en del af Hospitals- og Psykiatriplan 2020. De historiske bygninger på Bispebjerg Bakke skal sammen med de nye bygninger rumme Frederiksberg Hospitaler, Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Her skal bygges et stort og topmoderne akut storbyhospital tæt på Københavns centrum, med de bedste faciliteter for patienter og ansatte.

Det var således en storstilet plan, der bliver taget første spadestik til i efteråret 2014, og som forventes at stå helt færdig i 2025.

Bispebjerg Case3

DEN FØRSTE BYGNING DER SKAL OPFØRES

HOSPITALETS NYE RYGRAD

Samtidig med at det store område på Bispebjerg Bakke omdannes til byggeplads, skal der fortsat drives hospital i de oprindelige bygninger. Det giver selvsagt ekstra store udfordringer til byggeprocessen – udfordringer som bl.a. Kuben Management hjælper Bygherreorganisationen bag Nyt Hospital Bispebjerg med at imødekomme.

Man har valgt at dele det store hospitalsprojekt op i flere delopgaver med hver deres rådgiverteam. Vi blev således i 2013 udvalgt til forestå opgaven omkring den nye Laboratorie- og Logistikbyg­ning, som er den første egentlige bygning, der skal opføres. Med sine godt 10.000 m2 bliver bygningen det frem­tidige hospitals rygrad, indeholdende laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt eventuelt ­forsknings- og undervisningsfaciliteter. Det er afgørende for hele hospitalets flow, at Logostikbygnin­gens drift er effektiv og dynamisk, når fx varer, affald og blodprøver fra alle afdelinger skal håndteres sik­kert og korrekt. Derfor forberedes bygningen på al tænkelig moderne teknologi som avanceret rørpostsy­stem, AGV’er mv. Systemerne vil således stå klar til tilkobling, når hovedbygningen - Det Somatiske Hospital - står færdigt.

EN VISIONÆR SAMARBEJDSPARTNER

VORES SPECIALISTER STYRER PROCESSEN

Det er selvsagt et meget udfordrende og højteknologisk projekt, vi her rådgiver vores bygherre om. Vi har derfor sat vores specialister indenfor hospitalsbyggeri til at løse opgaven med at styre bygherren og dennes totalrådgiver gennem processen fra start til slut. At have Nyt Hospital Bispebjerg som bygherre er at have med en visionær samarbejdspartner at gøre. Både i processen og i det færdige byggeri er der et ønske om en effektivisering ved hjælp af moderne teknologi og metoder. Eksempelvis har vi anvendt prin­cipperne fra ’Earned Value’-metoden til at overvåge og styre projektets fremdrift. Systemet har givet os et godt kontraktstyringsværktøj, der fører til, at bygherren får værdi for sine penge.

OM DEN NYE LABORATORIE- OG LOGISTIKBYGNING, BISPEBJERG

FAKTA

KUNDE: Region Hovedstaden

PERIODE: 2013-2018

AREAL: 10.000 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 200 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S med Arkitema og Balslev Rådgivende Ingeniører som underrådgivere

DET UDFØRENDE TEAM: Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og Arup