BOLIGER TIL ALLE – MANGFOLDIGHED OG FLEKSIBILITET

BOLIGSTRATEGI FOR SILKEBORG KOMMUNE

Silkeborg Kommune er i udvikling. Der sker en løbende befolkningstilvækst. Nye typer arbejdspladser kommer til og gamle forsvinder. Ny infrastruktur skaber nye pendlingsmønstre. Borgernes boligbehov og boligpræferencer ændrer sig, både i takt med grundlæggende demografiske ændringer og i takt med ændringer i borgernes uddannelses- og indkomstniveau m.m.

På den baggrund besluttede Silkeborg Kommune at opdatere sin boligstrategi, og bad Kuben Management om at bistå sig i processen. Målet har været igennem research, dialoger med interessenterne og politiske drøftelser at sætte nogle pejlemærker for Kommunens rolle som boligpolitisk aktør.

Kuben Management bistod Silkeborg Kommune med en gennemgang og af beskrivelse af situationen på boligmarkedet og af den demografiske udvikling. Herefter gennemførte vi en række fokusgruppeinterviews med repræsentanter for både de almene boligorganisationer i kommunen og private investorer og udviklere.

Efter en indledende drøftelse af resultaterne med kommunen, udarbejdede vi herefter et oplæg til en egentlig boligstrategi for Silkeborg Kommune, bestående af 5 centrale pejlemærker for den fremtidige udvikling og kommunens rolle heri og med en overordnet politik for det almene boligområdes rolle i strategiens virkeliggørelse.

BOLIGSTRATEGI FOR SILKEBORG KOMMUNE

FAKTA

 

Kunde: Silkeborg Kommune

Periode: 2018

Type: Boligmarkedsanalyse, strategiudvikling

Rådgiver: Kuben Management A/S