Naestved Case1

UDDANNELSE MIDT I BYEN

CAMPUS ER NÆSTVEDS NYE KRAFTCENTER

Med Campus Næstved var opgaven at samle byens 10 uddannelsesinstitutioner i én bebyggelse midt i byens centrum og tæt på stationen. Det nye campusområde bliver hver dag frekventeret af byens og områdets mange studerende, og derfor var det vigtigt, at Campus Næstved blev opført som en integreret del af Næstveds byliv, som både de studerende og lokale fik gavn af.

Projektet var på alle måder visionært, både som campusområde, som byudviklingscase og som forgangseksempel inden for bæredygtighed, kultur- og erhvervsliv. Missionen med Campus Næstved var at gøre uddannelsesinstitutionen til en drivende kraft i bestræbelserne på at tiltrække nye uddannelser til byen og udvikle dem, der allerede var eksisterende.

Campus Næstved er på mange måder med til at markere Næstved, som en attraktiv uddannelsesby med en ungdomskultur, der opleves og mærkes i byen.

 

ET GENNEMGRIBENDE ANALYSEARBEJDE

Kuben Management trådte ind som projektets rådgivere i 2012, hvor vi varetog en bred vifte af opgaver omkring udviklingen af området. Indledende afklarede vi de grundlæggende forudsætninger for projektet gennem et gennemgribende analysearbejde. Heraf afdækkede og vurderede vi de implicerede uddannelsesintuitioners fremtidige arealbehov, projektets økonomiske muligheder, juridiske begrænsninger, eksisterende bygningsporteføljer mv. Endvidere identificerede og vurderede vi de potentielle synergieffekter og stordriftsfordele, som projektet ville få i kraft af sammenlægningen af flere lokaliteter i et bynært område.

Naestved Case2

VORES RÅDGIVNING FORTSATTE TIL AFLEVERINGEN

VUC STORSTRØM I FRONT

Konklusionen på vores analyser samlede vi i et fyldestgørende beslutningsgrundlag, der dannede basis for projektets videre proces, hvor Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland og VUC Storstrøm, som de første valgte at gå videre med vores anbefalinger.

VUC Storstrøm stod i spidsen for byggeriet af Campus Næstved, der gik i gang i sommeren 2016. Det nytænkende byggeri stod færdigt i sommeren 2018, og Kuben Management var med som bygherrerådgiver på byggeriet af VUC Storstrøm til projektet var færdigt og afleveret.

OM CAMPUS NÆSTVED

FAKTA

KUNDE: Næstved Kommune og uddannelsesinstitutioner i Næstved

PERIODE: 2012-2018

Areal: 5.400 m2

TYPE: Udvikling, nybyggeri

BUDGET: 250 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S