Naestved Case1

UDDANNELSE MIDT I BYEN

CAMPUS SKAL VÆRE NÆSTVEDS NYE KRAFTCENTER

At samle en bys 10 uddannelsesinstitutioner i centrum af byen, tæt på stationen og som en integreret del af bylivet – det er noget helt nyt. Det har man gjort med projektet Campus Næstved. Projektet er på alle måder visionært, både som campusområde, som byudviklingscase og som forgangseksempel inden for bæredygtighed, kultur- og erhvervsliv. Campus Næstved skal være en drivende kraft i bestræbelserne på at tiltrække nye uddannelser til Næstved og udvikle dem, der allerede findes der. Næstved skal være kendt som en attraktiv uddannelsesby med en ungdomskultur, der opleves og mærkes. Uddannelserne skal opfylde virksomhedernes krav til arbejdskraft – nu og i fremtiden. Kommunens mål er, at der inden udgangen af 2017 samles seks mellemlange og videregående uddannelser i Campus Næstved. På længere sigt vil også ungdomsuddannelser blive en del af Campus Næstved.

ET GENNEMGRIBENDE ANALYSEARBEJDE

Kuben Management trådte ind som projektets rådgivere allerede i 2012, og vi har siden varetaget en bred vifte at opgaver omkring udviklingen af området. Indledende har vi afklaret de grundlæggende forudsætninger for projektet gennem et gennemgribende analysearbejde. Her har vi afdækket og vurderet de implicerede uddannelsesintuitioners fremtidige arealbehov, projektets økonomiske muligheder, juridiske begrænsninger, eksisterende bygningsporteføljer mv. Endvidere har vi identificeret og vurderet de potentielle synergieffekter og stordriftsfordele projektet vil få, i kraft af sammenlægningen af flere lokaliteter i et bynært område.

Naestved Case2

VORES RÅDGIVNING FORTSÆTTER

VUC STORSTRØM I FRONT

Konklusionen på vores analyser er samlet i et fyldestgørende beslutningsgrundlag, der danner basis for den videre proces, hvor Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland og VUC Storstrøm om de første har valgt at gå videre med vores anbefalinger. VUC Storstrøm står i spidsen og begynder byggeriet af Campus Næstved i sommeren 2016. Således er det planen at det nytænkende byggeri står færdigt i efteråret 2017, hvor 1.500 studerende og undervisere kan indvie Sydsjællands nye uddannelsescentrum. Kuben Management fortsætter arbejdet som bygherrerådgiver på byggeriet af VUC Storstrøm.

OM CAMPUS NÆSTVED

FAKTA

KUNDE: Næstved Kommune og uddannelsesinstitutioner i Næstved

PERIODE: 2012-

TYPE: Udvikling, nybyggeri

BUDGET: 250 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S