chr.f_case2-nyt.jpg

DANMARKS STØRSTE PRIVATFINANSIEREDE BEBEVARINGSPROJEKT

AT SIKRE FORTIDEN TIL FREMTIDEN

Christiansfelds bykerne rummer et værdifuldt historisk miljø, der skal bevares på bedst mulige vis. Dette er baggrunden for det storstilede projekt, som Realdania, Brødremenigheden i Christiansfeld og Kolding Kommune søsatte tilbage i 2002.

Gennem nænsom restaurering er mange huse blevet renoveret som ved opførelsen for 255 år siden, men fortsat kan anvendes til byens bolig-, forenings- og forretningsliv. Dertil kommer renoveringen af byens historiske haver og havepavilloner. For at formidle projektet på bedste vis, blev Christiansfeldcentret etableret i 2003. Her er videncenter, byinformation og turistservice samlet under et tag, med et og samme formål: At fortælle om byens unikke historie.

 

chr.f_case1-nyt.jpg

FRA FUNDRAISING TIL ERFARINGSOPSAMLING

HELE RÅDGIVNINGSPALETTEN

En helhedsplan for byen har på langsigtet vis sikret bygningsarven, så de historiske huse er rustet til fremtidens krav om anvendelse og funktionalitet. Kuben Management blev inddraget i projektet fra begyndelsen og vores kompetencer indenfor helhedstænkning, byudvikling og bæredygtige tiltag har været i spil i hele projektet. I tæt samspil med projektets styregruppe har vi udviklet helhedsplanen, rådgivet om en bæredygtig strategi, udarbejdet byggeprogrammer for de fredede bygninger, stået for fundraising, gennemført brugerprocesser samt analyseret og evalueret de færdige resultater med henblik på en bred formidling og opsamling af specifikke erfaringer med istandsættelse af historiske bygninger. Kort sagt, har vores bidrag til Christiansfeld bybevaring involveret os i projektets mange aspekter, hvor hele vores rådgivningspalet har været i spil.

Christiansfeld er i sommeren 2015 blevet udpeget til verdensarv af UNESCO for sit historiske og enestående kulturmiljø.

OM CHRISTIANSFELD BYBEVARING

FAKTA

KUNDE: Brødremenigheden, Realdania og Kolding Kommune. Støttet af A.P. Møller Fonden

PERIODE: 2003-2015

AREAL: 10.000 m2

TYPE: Restaurering

BUDGET: 208 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S