Deloitte_case.jpg

DELOITTE KONTORDOMICIL

ATTRAKTIV PLACERING PÅ ESBJERG HAVN

Revisionsvirksomheden Deloitte Esbjerg flyttede i efteråret 2016 ind i deres nye kontordomicil på Dokken på Esbjerg Havn. Området har undergået store forandringer; fra den tidligere industrielle Englandskaj til en ny bydel med blandet erhvervsbyggeri, der bliver koblet sammen med resten af byen. På denne attraktive placering havde Pedersen Group A/S udviklet et attraktivt skitseprojekt, som blev starten på samarbejdet med Deloitte. Skitseprojektet er efterfølgende blevet tilrettet for at optimere byggeriet i forhold til ønsker og krav fra bygherren, Deloitte Fonden.

Byggeriet er opført på en sokkelgrund som en 3 etagers kvadratisk kontorbygning med kælder, og fremstår som et teglmassiv med større vinduespartier med vinklede false svævende på en base af beton og glas. Da byggeriet er placeret i et højvandsområde, er bygningen højvandssikret, og den 1000 m2 store kælder med parkering, teknik og depot tager hensyn til dette. En af de spændende udfordringer i processen har været den kendte jordforurening af grunden, som har krævet særlig opmærksomhed og en oprensning.

FREMTIDSSIKRING OG EN GOD INVESTERING

FOKUS PÅ FLEKSIBILITET OG TRIVSEL

Selve bygningen er disponeret med et centralt gennemgående atrium, som vertikalt forbinder etagerne med de offentlige funktioner i stueetagen samt de private og sikrede funktioner på 1.- og 2. sal. Langs bygningens facader er der placeret velbelyste arbejdspladser, møderum og stillerum, der sikrer trivsel i det åbne kontorlandskab. Denne zone er yderst fleksibel og kan indeholde storrumskontorer eller cellekontorer efter behov. Byggeriet er en god investering, da fleksibiliteten i indretningen er med til at fremtidssikre bygningen sammen med muligheden for udvidelse samt anden anvendelse af byggeriet. Visionen har primært været at skabe optimale arbejdsforhold for de 150 medarbejdere gennem et godt termisk, atmosfærisk, optisk og især akustisk indeklima.

I TÆT SAMARBEJDE

EN SPÆNDENDE PROCES

Da behovet for et nyt domicil i Esbjerg viste sig, ønskede Deloitte Fonden at gøre brug af en bygherrerådgiver til at vejlede og rådgive sig i processen. Kuben Management blev valgt, og siden da har et tæt samarbejde udviklet sig. Vi har bistået Deloitte med projektets videreudvikling og gennemførelse. De mange interessenter er blevet involveret i udformningen af kravene til byggeriet, og vi har understøttet en bred dialog i den komplekse bygherreorganisation, som har givet mange afhængigheder. Det har derfor været en spændende opgave at skabe en fælles forbindelse og løsning mellem parterne.

Udbudsprocessen blev udformet som en forhandlet totalentreprise, hvor Kuben Management har bistået før og under kontraheringen. Derudover har vi ydet rådgivning under projektering og i udførelsesfasen.

DELOITTE KONTORDOMICIL

FAKTA

Kunde: Deloitte Fonden

Periode: 2014-2016

Areal: 3000 m2 plus 1000 m2 kælder

Type: Nybyggeri

Budget: 50 mio. kr. ekskl. moms

Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S

Det udførende team: Totalentreprenør KPC Herning A/S, C.F. Møller A/S og Ingeniør’ne A/S