IndustriensPension_600x475.jpg

FØRSTE EKSISTERENDE BYGNING TIL AT OPNÅ CERTIFICERING

DGNB FOR BYGNINGER I DRIFT AF INDUSTRIENS PENSIONS HOVEDSÆDE

Kuben Management har som nogle af de første i Danmark gennemført det forløb, der er ført til en certificering efter bæredygtighedskriterierne for DGNB for Bygninger i drift. I Kuben Management er bæredygtighed en gennemsyret del af vores virksomhed, og det har længe været et mål for os at udbrede bæredygtighed i byggerier, der allerede er i brug. 

I 2020 valgte Industriens Pension at gå med på projektet om at DGNB-certificere deres hovedsæde i København ud fra kriterierne for Bygninger i drift. Vi er derfor nogen af de første til at arbejde med certificeringen i praksis - og få en i hus. 

Vi har både rådgivet Industriens Pension om en række bæredygtighedstiltag og været DGNB-auditor, der har indsamlet dokumentation og fået certificeringen i hus.

”Som tæt samarbejdspartner er vi rigtig stolte over, at Industriens Pensions hovedsæde nu bliver den første bygning, der bliver DGNB-certificeret efter de nye standarder for bygninger i drift. En af vores opgaver i processen har været at rådgive Industriens Pension om, hvordan man kan skabe en mere bæredygtig bygning og bl.a. nedsætte energiforbruget. Nu har vi sammen lagt en ambitiøs plan,” siger Ulf Christensen, administrerende direktør i Kuben Management. 

 

 

ROADMAP TIL EN BÆREDYGTIG BYGNING

VI FINDER LØSNINGER OG TILTAG

DGNB for bygninger i drift skal give kunden et overblik over bygningens nuværende drift og tilstand. Dertil skal den vise de områder, hvor driften og bæredygtighedsniveauet kan forbedres, så kunden kan vurdere om disse områder skal optimeres.

Ambitionen for Industriens Pension har været at gøre deres kontorejendom både mere bæredygtig og CO2-neutral i 2050. DGNB-certificeringen for Bygninger i drift vil kunne bidrage til opfyldelsen af Industriens Pensions bæredygtighedsstrategi for det byggede miljø. En strategi, som Kuben Management i øvrigt bistår Industriens Pension med at udvikle, og vores rådgivning bistår med at opnå.

I målet om at skabe en mere bæredygtig bygning, har vi fra start lavet beregninger af bygningens CO2-udledning og driftsforhold. Det giver et indblik i bygningens nuværende tilstand, og denne viden har vi efterfølgende brugt som grundlag til at udarbejde et roadmap (også kaldet bæredygtighedsstrategi) for, hvordan bygningen skal opnå CO2-neutralitet i 2050.

I roadmappet fremlægger vi konkrete tiltag og løsninger, der kan optimere de sociale, bæredygtige og økonomiske parametre. Tiltagene tilrettes løbende efter reelle forhold og nye teknologiske muligheder. I planen for Industriens Pensions hovedsæde har vi blandt andet fokuseret på optimeringer inden for indeklima, indkøbspolitik, genbrug, driftsomkostninger, indendørs komfort mm.

Efter planen er blevet fremlagt, har det været op til Industriens Pension at udvælge og implementere de løsninger i bygningen, der kan gøre bygningen mere bæredygtig. Nogle tiltag er allerede blevet implementeret, mens andre kommer løbende.

VORES SAMARBEJDE FØRER I FØRSTE OMGANG TIL DGNB-SØLVCERTIFICERING

STÆRKT BÆREDYGTIGHEDSTEAM

Vores rolle i opnåelsen af certificeringen har været helt central. Den viden, vores bæredygtighedsteam besidder på området, har været med til at give Industriens Pension de bedste muligheder for at implementere de løsninger på de nemmeste måder, der har gjort bygningen mere bæredygtig.

En DGNB-certificering for bygninger i drift er en dynamisk proces, og der bliver løbende arbejdet videre med bæredygtighedsarbejdet.

Industriens Pensions hovedsæde har i første omgang opnået en DGNB-sølvcertificering, og vi venter i øjeblikket på, at bygningen vil opnå en guldcertificering, når den om et par år skal re-certificeres, og det er muligt at påvise opnåelsen af flere delmål.