SønderOtting4.jpg

NY INNOVATIV OG BÆREDYGTIG SKOLE TAGET I BRUG I HADERSLEV

ERLEV SKOLE

Haderslev kommune har med byggeriet af den nye folkeskole, Erlev skole (Sønder Otting Skole), fra begyndelsen stillet krav om, at den skal være bæredygtig. Et fokus, Kuben Managements bygherrerådgivning har sikret, stod centralt fra byggeriets tidligste faser til og med driftsopstart.

Med fokus på at lede og sikre værdiskabende procesforløb har chefrådgiver Christian Zoffmann koordineret samarbejdet mellem underrådgiver og bygherre. En frugtbar proces, der har sikret, at der i dag står en skole, hvor de fysiske rammer understøtter både elevernes læring og samtidig er et byggeri med bæredygtig drift og materialevalg. 

BYGGET PÅ NYTÆNKENDE VÆRDIER

DEN FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER

Kuben Management blev valgt som hovedbygherrerådgiver og har derfor faciliteret brugerprocesser, udarbejdet byggeprogram, helhedsplan samt gennemført projektkonkurrencen. Derudover har Kuben Managements Christian Zoffmann desuden ledet den efterfølgende bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen.

Gennem sikker koordinering og projektledelse er alt fra pædagogiske læringsrum til bæredygtige materialer blevet inddraget, så de nu har opnået det fulde potentiale. En tilfredsstillende proces der i sidste ende resulterede i, at Haderslev kommune forlængede samarbejdet med Kuben Management, der derfor varetager og sikrer, at skolens drift kommer godt fra start.

SønderOtting5.jpg

SOCIAL OG MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

Haderslev kommune ønskede fra begyndelsen, at den nye skole skulle bygges af bæredygtige og naturlige materialer. Her var målet både at skabe et behageligt miljø for både elever og lærere samt sikre miljømæssig bæredygtighed i byggeriet. Valget faldt på træ, da det både er smukt, skaber ro, samtidig med det også er et klimavenligt materiale. Skolens konstruktioner består derfor af limtræ og er faktisk et af de største limtræsprojekter i Danmark.

Træ er et spændende og bæredygtigt materiale, men er også et udfordrende valg. Træ kræver, at der i byggeriet skulle tages ekstra højde for vejrlige og logistiske forhold. Men med solid projektledelse og koordinering sørgede Kuben Management for, at processerne gled, og der i dag står en bæredygtig og innovativ folkeskole til glæde for elever, lærere og lokalsamfund.

ERLEV SKOLE

FAKTA

BYGHERRE: Haderslev Kommune

A-Z BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

SAMARBEJDSPARTNERE: Autens A/S, Pluskontoret og Arne Elkjær

DET PROJEKTERENDE TEAM: Totalrådgiver: Arkitema K/S med Sloth Møller A/S

ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

ENTREPRISESUM: 125 mio. kr. ekskl. moms

UDFØRELSESÅR: 2016-2020

BRUTTOAREAL: 6.000 m2

FUNKTIONER: Undervisningslokaler, faglokaler, SFO, PLC, café, idrætsfaciliteter, administration, udearealer inkl. boldbaner

Erlev skole er i August 2021 blevet hædret med Nohrcons pris for årets skolebyggeri i 2019