Eternitten II 19Ny

FRA INDUSTRILANDSKAB TIL ATTRAKTIVE BOLIGER

I Aalborg på den gamle Eternitgrund står i dag 240 almene ungdomsboliger, 36 almene familieboliger og 5 private penthouseboliger. I udformningen af byggeriet er der gjort meget for at sikre, at såvel bebyggelse og opholdsarealer har høj arkitektonisk kvalitet og fremstår tiltalende – med det mål at gøre bebyggelsen attraktiv for en bred gruppe af beboere.

Byggeriet består af 6 blokke med varierende etager og højder for at skabe variation. Der er etableret gårdarealer med mange aktiviteter og et fællesrum i kælderen for at nå ud og dække de fleste af beboernes interesser. Bygningerns facader er bearbejdet, så de referer til stedets oprindelige historie som industrilandskab. .

MANGFOLDIGHEDEN I HØJSÆDET

Som noget særligt ved projektet på Eternitgrunden er det sammensat af forskellige ejerformer. De forskellige sammensætninger af beboere har samtidig også været den særlige udfordring. Målet har været at skabe attraktivitet for alle typer af beboere - både unge, familier og købere af ejerlejligheder – og derved etablere et boligområde med en høj grad af social diversitet.

Kuben Management bidrog i denne værdiskabende proces fra start, og vi har som bygherrerådgiver gennemført totalentrepriseudbuddet og varetaget byggesagsadministrationen i forbindelse med det almene boligbyggeri. Projektet er et godt eksempel, på de mange byggerier af ungdomsboliger, som Kuben Management har bidraget til i de senere år, særligt i Aalborg-området.

OM ETERNITTEN

FAKTA

KUNDE: Himmerland Boligforening

PERIODE: 2010-2013

AREAL: 16.600 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 259 mio. kr. ekskl. moms

RÅDGIVER: Kuben Management A/S

TOTALENTREPRENØR: A. Enggaard A/S