MEDIEOPLEVELSER TIL ALLE

NY SAMLET HELHED

Filmby Aarhus er Jyllands centrum for film- og medieproduktion. Her huses 65 medievirksomheder, to filmstudier, uddannelsesinstitutioner og medieprojekter og -organisationer i et velkørende fællesskab på de gamle havnearealer i Aarhus. I dag har virksomhederne hjemme i den gamle turbinehal samt en række andre omkringliggende lejemål. Filmbyens stærke udvikling og Aarhus Kommunes satsning på film- og medieområdet har ført til ønsket om en udvidelse på ca. 4.400 m2 frem mod 2018.


De nye faciliteter skal rumme både kontor- og mødefaciliteter, depoter, café og biograf/auditorium. Sammen med en redefinering af stedets udearealer skal de nye faciliteter få Filmbyen til at fremstå som en samlende helhed med en stærk identitet. Ønsket er samtidigt at stedet skal åbne sig som et mere offentligt rum med medieoplevelser for alle.


Kuben Management har siden sommer 2015 været bygherrerådgiver for Filmby Aarhus, der er en decentral enhed under Aarhus Kommune, Kultur- og Borgerservice.


Vores opgave er i første omgang at hjælpe med at konkretisere de mange ønsker til Filmby gennem en grundig brugerinddragelse af stedets brugere og en fyldestgørende programmering, som skal ligge til grund for et totalrådgiverudbud.


I løbet af efteråret 2015 udvælges de prækvalificerede teams til at give bud på opgaven, men allerede nu har projektet vagt stor lokal interesse.
Udover udbudsrådgivningen bistår vi i lokalplanprocessen, hvor vi sikrer at bygherres interesser tilgodeses i videst muligst omfang.

OM FILMBY AARHUS

FAKTA

KUNDE: Aarhus Kommune og Filmby Aarhus

PERIODE: 2015 - 2018

AREAL: ca. 4.400 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 70 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

DET UDFØRENDE TEAM: Endnu ikke udpeget