FILMBY AARHUS UDVIDER TIL

DANMARKS STØRSTE

Filmby Aarhus er Jyllands centrum for film- og medieproduktion. Her huses 65 medievirksomheder, to filmstudier, uddannelsesinstitutioner og medieprojekter og -organisationer i et velkørende fællesskab på de gamle havnearealer i Aarhus. I dag har virksomhederne hjemme i den gamle turbinehal samt en række andre omkringliggende lejemål. Filmbyens stærke udvikling og Aarhus Kommunes satsning på film- og medieområdet har ført til ønsket om en udvidelse på ca. 4.400 m2 frem mod 2019.


De nye faciliteter rummer både kontor- og mødefaciliteter, depoter, café og biograf/auditorium. Sammen med en redefinering af stedets udearealer skal de nye faciliteter få Filmbyen til at fremstå som en samlende helhed med en stærk identitet. Ønsket er samtidigt at stedet skal åbne sig som et mere offentligt rum med medieoplevelser for alle.

MEDIEOPLEVELSER TIL ALLE

NY SAMLET HELHED

Kuben Management har siden sommeren 2015 været bygherrerådgiver for Filmby Aarhus, der er en decentral enhed under Aarhus Kommune, Kultur- og Borgerservice.

Vores opgave var i første omgang at hjælpe med at konkretisere de mange ønsker til Filmby gennem en grundig brugerinddragelse af stedets brugere og en fyldestgørende programmering, som lå til grund for totalrådgiverudbuddet. Ud over udbudsrådgivningen har Kuben Management bistået i lokalplanprocessen, hvor vi har sikret at bygherres interesser blev tilgodeset i videst muligst omfang.


I slutningen af 2015 bistod vi med udvælgelsen af det vindende team, der nu arbejder med at udvikle projektet til det endelige byggeri. Projektet præsenterer en række interaktive kunstinstallationer, der er åbne og tilgængelige for besøgende og Aarhus’ borgere. Bl.a. skal den nye bygning fungere som et kæmpestort filmlærred, hvor film af skiftede karakter vil blive vist.


Vores bygherrerådgivning med det spændende projekt fortsatte frem til 2019, hvor byggeriet stod klar til brug. Vi bistod med det overordnede ansvar for styringen af projektets tid, økonomi og kvalitet og førte tilsyn under udførelse. Dertil varetog vi commisioning og implementering af D&V ved aflevering.

OM FILMBY AARHUS

FAKTA

KUNDE: Aarhus Kommune og Filmby Aarhus

PERIODE: 2015 - 2019

AREAL: ca. 4.400 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 70 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

DET UDFØRENDE TEAM: AART architects, SLA, Rambøll og Kvorning