haveHUSENE4.jpg

NYT OG MANGFOLDIGT ANDELSBOLIGBYGGERI PÅ LISBJERG BAKKE I AARHUS

HAVEHUSENE

haveHUSENE er et unikt andelsboligprojekt, som Kuben Management har udviklet sammen med tegnestuen TRANSFORM.
Projektet har fra start haft en vision om at skabe et nyt andelsboligbyggeri baseret på fællesskab, bæredygtighed samt høj arkitektonisk kvalitet og funktionalitet. Ud fra disse kriterier er områdets 44 boliger blevet skabt.

haveHUSENE er udviklet med ønsket om at skabe en blandet boligbebyggelse med betalelige boliger for alle. Andelsboligerne er derfor udviklet i 5 varianter, der består af townhouses i tre etager, rækkehuse i to etager, lejligheder i stueplan og på 1. sal, samt tilvalgsboliger, der er et nyt koncept, hvor køberne af en andelsbolig får mulighed for at sætte sit eget præg på indretningen og arkitekturen.

Boligerne opføres i det smukke og bakkede Lisbjerg, der ligger blot 10 kilometer fra Aarhus. Andelsboligforeningen haveHUSENE bliver med alt dette en del af den store byudviklingsplan, som Aarhus Kommune har tegnet for fremtidens Lisbjerg.

Lokalplanen for projektet er godkendt, og salget af boligerne er gået i gang. Allerede nu er halvdelen af boligerne solgt, men der er stadig mulighed for at få fat i de eftertragtede boliger, der forventes at stå klar til indflytning i sidste halvdel af 2022.

FÆLLESSKABER I FOKUS

BÆREDYGTIGT BYGGERI MED MILJØMÆSSIG OMTANKE

Bæredygtighed og mangfoldighed er kendetegnende for udviklingen af haveHUSENE, og fra start har der været en klar idé om, at byggeriet skal sætte social og miljømæssig bæredygtighed i fokus.

Fællesarealerne udgør derfor et vigtigt element i den kommende andelsboligforening. Boligerne bliver placeret i kanten af byggefeltet langs gadens forløb og vil omkranse et grønt areal, der skal fungere som et fællesområde. Rummet bliver et centralt mødested for andelsboligforeningens beboere, og med et fælleshus og et gæstehus i midten bliver der skabt mulighed for fælles aktiviteter som fællesspisning og festlige komsammener.

Miljømæssig omtanke og grøn bæredygtighed er også blevet tildelt meget opmærksomhed, og allerede tidligt i processen har det fået en stor plads. haveHUSENE søger at opnå en DGNB Guld certificering gennem implementering af bæredygtige løsninger, der vil skabe kvalitet for både beboere, miljø og økonomi.

Randers Regnskov har også været med på projektet og bistået med naturfaglig rådgivning ifm. udviklingen af det bæredygtige boligområde for at værne om områdets hjemhørende natur og biodiversitet.

 

UDVIKLINGSPROJEKT

MED RØDDER I ANDELSTANKEN

haveHUSENE er skabt ud fra ønsket om at styrke og gentænke vores lange tradition for andelsboliger i Danmark – som et betalbart alternativ til ejer- og lejeboligen, hvor fællesskabet er en central værdi.

Andelstanken er for os i Kuben Management en velkendt størrelse. Vi er ejet af NRGi-koncernen, der er en af Danmarks største energikoncerner. NRGi er forankret i andelsbevægelsen og født ud af tanken om, at ”jo mere vi er fælles om, jo mere kan vi opnå”. Sammen med NRGi ønsker vi derfor at bidrage til den fortsatte udvikling af en moderne, energirigtig og bæredygtig boligmasse – for alle. Det er med afsæt i dette engagement, at Kuben Management har taget initiativet til at udvikle haveHUSENE – i tæt partnerskab med projektets øvrige deltagere.

Kuben Management har tidligere erfaring med projektudvikling bl.a. i samarbejde med PBU om RÅDHUS HAVE og BRAHES BAKKE. Men i dette projekt er det noget helt særligt, at vi i løbet af projektets tilblivelse varetager rollen som henholdsvis projektudvikler, bygherre og bygherrerådgiver.

I den tidlige udviklingsfase foretog analysevirksomheden Exometric, der siden 2017 har været en del af Kuben Management, en potentialeanalyse af projektet, der bl.a. belyste efterspørgsel på bokvaliteter og faciliteter; interessen for de forskellige andelsboligtyper, den generelle interesse for projektet fordelt på målgruppe mv. Analysen har dannet grundlaget for udviklingen og realiseringen af projektet.

Rollen som bygherre overgår til andelsboligforeningen haveHUSENE, når andelsboligforeningen er stiftet. Når bygherre-stafetten er givet videre, vil vi varetage opgaven som bygherrerådgiver for den nyetablerede andelsboligforening og som DGNB-auditor for projektets totalentreprenør.

FAKTA

Kunde: Kuben Management (senere Andelsboligforeningen haveHUSENE)

Periode: 2019-2022

Samarbejdspartnere: TRANSFORM, Randers Regnskov

Areal: Grundstørrelsen er på 8.500 m2 og byggeriet udgør 4.879 m2

Type: Nybyg af andelsboliger, projektudvikling

Projektudvikler: Kuben Management

Arkitekt: Tegnestuen TRANSFORM