Helsingør Bymidte skole - nyt 2017.jpg

EN SAMMENHÆNG DER GIVER MENING

NY VIDENBY TIL HELSINGØRS BØRN

Et innovativt skolemiljø, der stimulerer til læring og kreativ udfoldelse. Det er Helsingør Kommunes opskrift på at tiltrække flere børnefamilier til byen. Ingredienserne er som følger: To eksisterende skoler sammenlægges med musikskolen og fritidsklub på en central placering i Helsingørs gamle bykerne.

Ældre bygninger nedrives eller renoveres, og nye af arkitektonisk høj kvalitet opføres. Tilsammen opstår et nyt og enestående miljø - til læring, samarbejde, udvikling, leg og kreativitet. Når flere funktioner samles i en tæt synergi, kan visionen om at give Helsingørs børn en mere sammenhængende hverdag blive til virkelighed. En skole til læring og musik, en multihal til fysisk udfoldelse og et fritidshjem til fri leg.


Skolen i Bymidten bliver en skole i byen - en by i skolen. På kanten af byen, tæt ved havet og med udsigt til Sverige. Indskrevet i en unik landskabelig og bynær kontekst, der åbner nye muligheder for samarbejde og udveksling mellem skole og urban bykultur.

DET GODE SAMARBEJDE

EN OPGAVE MED MANGE FACETTER

Helsingør Kommune udpegede i 2011 Kuben Management som bygherrerådgiver på sagen. Skolen i Bymidten er et stort og omfattende projekt, hvor mange forhold og hensyn har indflydelse på projektets gang. Nogen gange forløber tingene ikke helt som forventet, og derfor er projektet trukket i langdrag. Vi har bistået som Helsingør Kommunens bygherrerådgivere gennem hele forløbet og sammen kunne vi i 2016 endelig udpege projektets endelige totalrådgiver.


Vores samarbejde med Helsingør Kommune har fra begyndelsen været præget af stor tillid og gensidig respekt. Vores arbejde med Skolen i Midtbyen har ført os langt omkring i vores bygherrerådgivning og har både indebåret omfattende skræddersyet udbudsstrategisk rådgivning, en OPS egnethedsvurdering og udvidet procesrådgivning i et politisk udfordrende miljø.


Fra projektlederne Karen Dilling (fhv.) og Ole Bjørn Petersen fra Helsingør Kommune lyder det: ” Kuben Management har klaret opgaven til UG. Det er en meget dygtig rådgivning, der lægges for dagen – også i forbindelse med vores interne politiske udfordringer. Hvad angår vinderforslaget, er vi glade på Helsingør Kommunes og brugernes vegne og ser frem til et konstruktivt og mangeårigt samarbejde”.

Etableringen af Skolen i Midtbyen blev udført i etaper og stod færdigt i august 2019.

”Det er en meget dygtig rådgivning, der lægges for dagen.”


Karen Dilling og Ole Bjørn Petersen, projektledere Helsingør Kommune

OM SKOLEN I MIDTBYEN

FAKTA

KUNDE: Helsingør Kommune

PERIODE: 2011-2020

AREAL: 18.000 m2

TYPE: Renovering og nybyggeri

BUDGET: 330 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management med Sloth Møller, Gehl Architects og Au­tens (underrådgiver)

DET UDFØRENDE TEAM: Kjaer & Richter, Lyngkilde Rådgivende Ingeniører, 1:1 landskab