NYE PLEJEBOLIGER I HISTORISKE OMGIVELSER

VÆRDIBASERET BRUGERPROCES FOR GENTOFTE EJENDOMME

Det er et ganske særligt sted, at Gentofte Ejendomme bygger de nye plejeboliger til kommunens æl­dre. Området, som grænser op til den historiske Jægersborg Kaserne fra 1717, rummer historien om Jæ­gersborg Slot – et kongeligt jagtslot opført af Christian IV. Slottet blev revet ned allerede i 1761, men fun­damentet og de underjordiske kloakkanaler findes stadig på grunden. Det er i disse historiske rammer, at Jægersborghave - 72 topmoderne plejeboliger - vil stå klar til indflytning i 2014.

Jaegersborghave Case3

SUCCESFULD PARTNERING OG

VISIONSPROCES

Jægersborghave er på flere måder en ganske særlig sag. Vi blev bygherrerådgiver på projektet i 2010, og Gentofte Ejendomme har fra begyndelsen haft store ønsker til en meget brugerorienteret proces.  For at vi kan bygge det helt rigtige hus til de ældre, har borgere, fremtidige beboere og personale samt specia­lister været inviteret til projektets ”visionsproces”. Fire borgermøder er blevet afholdt, og inspiration, me­ninger og drømme er blevet indsamlet. På det grundlag har vi udarbejdet et værdibaseret byggeprogram som fundament til at bistå Gentofte Ejendomme i at udvælge de helt rette entreprenører til sagen. I tillæg til det værdibaserede byggeprogram udarbejdede vi også et teknisk program i samarbejde med kommu­nens bæredygtighedsrådgiver.

Projektet har gennem hele processen været yderst vellykket. Vi har sammen med den vindende totalentre­prenør gennemført en succesfuld partnering, hvor arkitekternes projekt er blevet konkretiseret. På den måde har vi kunnet sikre, at alle vigtige inputs fra den tidligere borger- og brugerproces er blevet fuldt til dørs.

 

DET BEDSTE GRUNDLAG

ÅBEN DIALOG

Projektets succes udspringer også af vores meget åbne dialog med projektledelsen i Gentofte Kommune. Intet har været for småt eller for stort at vende – og som der på et tidspunkt blev udtalt: ”At have en byg­herrerådgiver er jo også, at man som bygherre har en ven at ringe til for at drøfte løst som fast.”

Vi kan derfor stå inde for, at Jægersborghave bliver et byggeri helt efter både bygherres og brugers ønsker.

 "At have en bygherrerådgiver er jo også, at man som bygherre har en ven at ringe til..."

Projektleder, Gentofte Kommune

OM JÆGERSBORGHAVE

FAKTA

KUNDE: Gentofte Ejendomme

PERIODE: 2010-2014

AREAL: 7.700 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 150 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S med Witraz og Øllgaard som underrådgi­vere.

DET UDFØRENDE TEAM: HHM A/S med Entasis A/S, Moe & Brødsgaard A/S, Marianne Levinsen landskab ApS og ARCHI+MED A/S