Foto1_Lisa_Knudsen.jpg

FRA UOVERSKUELIGT PROJEKT TIL SUCCESHISTORIE

ALTANPROJEKT KOM GODT I HUS MED KOMPETENT RÅDGIVNING

Et uoverskueligt altanprojekt blev vendt til en succeshistorie, da en andelsboligforening på Frederiksberg valgte at lade en uvildig bygherrerådgiver varetage processen fra start til slut.

I 2014 besluttede beboerne i andelsboligforeningen AB Lollandsvej 35-39, at de ville opsætte altaner til foreningens 27 lejligheder. Daværende formand for foreningens bestyrelse, Lisa Knudsen, følte sig dog ikke klædt på til at styre et så stort projekt med mange kontraktuelle forhold og byggetekniske detaljer:

”Ingen i bestyrelsen havde prøvet at stå med sådan et projekt før, og selvom et par af bestyrelsesmedlemmerne er håndværkere, følte de sig heller ikke kompetente nok til at overskue alle projektets detaljer eller til at forhandle en rimelig kontrakt på beboernes vegne”, fortæller Lisa Knudsen.

Løsningen for foreningen blev at koble en uvildig bygherrerådgiver på altanprojektet, og valget faldt naturligt på rådgivningsvirksomheden Kuben Management A/S, der allerede havde foretaget energimærkning og udarbejdet tilstandsrapporter for foreningen. Kuben Managements rådgiver Jørn Borg Nicolaisen hjalp som det første foreningen med at forhandle kontrakt med den entreprenør, der var valgt til altanprojektet. For Lisa Knudsen var det en stor fordel for foreningen at lade en sagkyndig varetage kontraktforhandlingen:

”Jørns overblik og kvalificerede vurderinger af, hvad der skulle med i kontrakten, sparede foreningen for uforudsete ekstraudgifter undervejs i forløbet – fordi vi helt fra starten vidste, hvad der skulle bruges penge på, men også hvad vi ikke hæftede for”, siger hun.

Et andet krav fra rådgiverens side var, at betalingen for altenerne skulle falde i rater, så foreningen ikke skulle betale alle pengene på éngang, og så altanfirmaet kun fik honorar for udført arbejde.

Forud for monteringen af altanerne deltog Jørn Borg Nicolaisen også på opstartsmødet med entreprenøren ude i foreningen, hvor de tekniske detaljer blev gennemgået og aftalt, og sammen med en kollega var han med under hele udførselsfasen, hvor de løbende førte tilsyn med arbejdet, holdt entreprenøren op på aftaler i henhold til kontrakten og fulgte op på fejl og mangler.

I dag, cirka to et halvt år efter at kontrakten med entreprenøren blev underskrevet, kan foreningen se tilbage på et vellykket forløb og nyde et resultat af høj kvalitet, og Lisa Knudsen er ikke i tvivl om, at Kuben Managements rådgivning har haft stor betydning herfor:

”Det gav foreningen en stor tryghed at lade Kuben Management facilitere etableringen af vores altaner. Med rådgivernes tekniske kompetencer og viden om kontraktuelle forhold, har vi fået et meget bedre forløb og resultat, end hvis vi havde stået med projektet selv. Så pengene til rådgivning er for vores vedkommende givet godt ud”, siger hun.