Munkesøparken udsigt

GRUNDIGT ANALYSEARBEJDE VISTE VEJEN

FREMTIDSSIKRING AF ALMENE BOLIGER

Midt i Kalundborg – med udsigt over den gamle bydel og fjorden – ligger Munkesøparken. Bebyggelsen stammer fra 1970’erne, og er opført med særlig hensyntagen til ældre og bevægelseshæmmede. Bebyggel­sen, der består af 149 boliger inkl. et kommunalt dagcenter, har gennem en årrække lidt under alvorlige betonskader. I 2011 var det tydeligt, at en renovering var tiltrængt i store dele af Munkesøparken.

Boligselskabet DAB, som er administrator for Munkesøparken, bad os derfor om hjælp til at afdække ska­dernes omfang og klarlægge en forestående renovering. På baggrund af et grundigt analysearbejde kunne vi i 2013 færdiggøre en helhedsplan for Munkesøparken. Planen fastslog, at 119 af de 149 boliger skulle gennemgå en omfattende renovering af facader, altangange og køkkener og dele af udearealerne. 

Med renoveringen ønskede man at give Munkesøparken nyt liv og igen gøre den til et attraktivt udbud af boliger til glæde for beboere og byen som helhed.

BEDRE KOMFORT, INDEKLIMA OG SIKKERHED

TIL GLÆDE FOR BEBOERNE

Med renoveringen ønskede man at give Munkesøparken nyt liv og igen gøre den til et attraktivt udbud af boliger til glæde for beboere og byen som helhed. Det er sket med følgende arbejder:

  • Udskiftning af facader mod havesiden. Det har medført mindre varmetab, færre trækgener og en væsentlig bedre komfort i boligerne.
  • Renovering og inddækning af altangange. Altangangen har derved fået en større anvendelighed og er blevet tryggere for beboerne at færdes i.
  • Renovering af udvendige trappeopgange.
  • Etablering af nye varmerør fra varmecentralen til teknikrum samt udskiftning af vand- og varmerør i kælderen/skakte.
  • Renovering af køkkenerne med nyt inventar og udskiftning af gamle installationer.
  • Etablering af mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding.
  • Fremtidssikring af dele af udendørsarealerne med etablering af miljøstationer, ladestationer for el-scootere, og der er lagt et nyt slidlag på asfaltbelægningen i hele området.

MANGE HENSYN

DEN GODE DIALOG I CENTRUM

Opgaven for Munkesøparken er et godt eksempel på vores arbejde i den almene boligsektor. Her er det altafgørende, at samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, boligselskabet, kommunen og Landsbygge­fonden er godt. Der skal tages hensyn til mange forskellige parter med individuelle indgangsvinkler og inte­resser for projektet. Beboerne skal lyttes til og tages med på råd – for nogle gange er det ikke kun forvent­ningens glæde, der optager den enkelte. At få omdannet sin bolig og sine hjemlige omgivelser kan give anledning til utryghed og angst. Her er en af vores opgaver at sørge for, at alle er veloplyste om forløbet, og at vi er åbne for spørgsmål og spekulationer af enhver art.

Vi indledte den første dialog i 2011 og i november 2013 fik vi godkendt Skema A af henholdsvis beboere, Kalundborg Kommune og Landsbyggefonden. Herefter hjalp vi også med Skema B og C, og efter projekteringsfasen startede renoveringsarbejderne endelig op i sensommeren 2014. Gennem den halvandet år lange renoveringsproces blev beboerne boende i deres lejligheder, hvilket stillede høje krav til dem, håndværkere, administrator, bygherre og rådgiver. Takket være en stor indsats og velvilje fra alle parter, forløb processen problemfrit, og afleveringen blev fejret med en stor sommerfest i 2016, hvor både vi, boligselskab og 140 beboere var med.

OM MUNKESØPARKEN

FAKTA

KUNDE: Boligselskabet Munkesøparken v. DAB

PERIODE: 2011-2016

AREAL: 10.000 m2

TYPE: Renovering

BUDGET: 59 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

DET UDFØRENDE TEAM: Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S og Midtconsult