ET SAMLET HELE FOR HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden godkendte i 2011 den fremsynede Hospitalsplan 2020. I planen er der stor fokus på psykiatriens fremtidssikring af de fysiske rammer og behandlingen af regionens psykiatriske patienter. Det er med denne ambition af ”Ny Psykiatri Ballerup” gennemføres. Her udvides det allerede eksisterende psykiatriske center yderligere med to nye bygninger. Et intensivt afsnit til almenpsykiatriske patienter og et afsnit til behandling af voksne med spiseforstyrrelser.

Der er klare visioner for det fremtidige byggeri. Der er selvsagt høje krav til hygiejne og sikkerhed. Men ligeså vigtigt er det, at de fysiske rammer stimulerer og er imødekommende overfor den enkelte patient og understøtter dennes vej mod heling. Der skal være særligt fokus på det enkelte menneske og på at både indlagte, pårørende og ansatte kan finde ro, tryghed og sikkerhed i deres hverdag på hospitalet. Moderne faciliteter skal sikre de individuelle hensyn til patienten. Uanset om der er tale om en kort eller længerevarende indlæggelse.

ET FØRENDE CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

Behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser foregår på nuværende tidspunkt på fire forskellige hospitaler. Med Ny Psykiatri Ballerup salmes disse enheder i en helt ny bygning, formgivet, tilpasset og målrettet efter netop denne patientgruppe.

Samlet vil enheden for spiseforstyrrelser udgøre den største af sin slags i Norden, og derfor også naturligt blive et nyt fyrtårn indenfor udviklingen af nye behandlingsmetoder og forskning på området.

TÆT SAMARBEJDE OG SPARRING

Vi skrev i august 2013 kontrakt med Region Hovedstaden om bygherrerådgivning for ”Ny Psykiatri Ballerup”. Vi har arbejdet med begge de to selvstændige projekter indenfor aftalen. Her udfyldte vi rollen som bygherrens rådgiver og sparringspartner igennem hele projektforløbet.

Bl.a. bistod vi Regionen med tilrettelæggelse af projektforløb, gennemførelse af brugerdialoger med personale og repræsentanter fra patientgrupper som grundlag for byggeprogrammer og endelig detaljering af nybyggeriets detaljering og indretning. Igennem hele processen sikrede vi desuden at alle paramenter omkring økonomi, kvalitet, risiko og tid blev overholdt.

Nybyggeriet til det intensive afsnit blev indviet i 2016 , mens afsnittet til spiseforstyrrelser står færdigt i 2018.

NY PSYKIATRI I BALLERUP

FAKTA

KUNDE: Region Hovedstadens Psykiatri

PERIODE: 2013-2017

AREAL: Hhv. ca. 1500 og ca. 6200 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: samlet 188 mio. kr. ekskl. moms for begge delprojekter

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S med Balslev Rådgivende Ingeniører og Arkitema KS som underrådgivere

DE UDFØRENDE TEAMS: Alex Poulsen Arkitekter med Niras og Marianne Levinsens Landskab. RUBOW arkitekter med Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører samt Bang & Linnet Landskab