MIDTERMOLEN NYBORG

ATTRAKTIVE VANDKANTSBOLIGER

På DSBs tidligere færgeleje i Nyborg har et nyt, attraktivt boligbyggeri taget form. Byggeriet, som er udformet i skandinavisk bådhusstil, rummer 64 boliger med havudsigt, herunder 54 lejelejligheder og 10 penthouse-lejligheder, der forventes udbudt til salg.

Boligbyggeriet er ét af flere kommende byggerier på de havnearealer i Nyborg, som blev ledige da Storebæltsbroen erstattede færgeforbindelserne imellem Fyn og Sjælland. I sammenhæng med, at Nyborg er den fynske kommune, som har den største årlige befolkningstilvækst, har havneområdet et stort potentiale for at udvikle sig til en ny attraktiv bydel.

SKALA Arkitekter står bag boligernes arkitektoniske greb, der med gentagende gavlhusstrukturer har reference til de skandinaviske havnehuse, hvor sejlbåde og havnemateriel blev opbevaret.

Boligerne stod klar til indflytning i 2019.

PARTNERSKAB OM BOLIGBYGGERI

FRA FØRSTE IDÉ TIL FÆRDIGT BYGGERI

Boligbyggeriet på Midtermolen er et resultat af et tæt samarbejde imellem Pædagogernes Pension (PBU) som investor og Kuben Management som projektudvikler og bygherrerådgiver.

Kuben Management har identificeret og modnet projektmuligheden og skal som bygherrerådgiver sikre, at projektet realiseres som planlagt. Pædagogernes Pension indgår som hovedinvestor i det partnerselskab, som skal forestå gennemførelsen af byggeriet. Kuben Management indgår som medinvestor i byggeperioden.

Som en del af forarbejdet for projektet indgår en analyse fra rådgivningsvirksomheden Exometric, der for Kuben Management har afdækket og analyseret boligefterspørgslen i området. Exometric har dermed skabt en ekstra afdækning af projektets risiko for investorerne. Den 1. januar 2017 har Exometric fået status som Kuben Managements søsterselskab i NRGi’s rådgivningsdivision.

 

Midtermolen Nyborg.JPG

PARTNERSKAB MED PERSPEKTIVER

ET SAMARBEJDE DER PEGER FREMAD

Samarbejdet mellem Pædagogernes Pension og Kuben Management vil efter alt at dømme føre til flere lignende projekter i tiden fremover.

Pædagogernes Pension har således opprioriteret sine investeringer i danske boligejendomme, og Kuben Management kan med sit store netværk og sine brede kompetencer levere den rådgivning, pensionskassen efterspørger – både i forhold til projektudvikling, bygherrerådgivning og byggestyring.

MIDTERMOLEN NYBORG

FAKTA

64 boliger med havudsigt, herunder 54 lejelejligheder og 10 penthouse-lejligheder.

Boligerne er indrettet som 2-, 3- og 4-værelses lejligheder med særligt fokus på at være seniorvenlige, dvs. blandt andet med god tilgængelighed overalt.

 

Kunde: Pædagogernes Pension

Periode: 2016-2019

Areal: 6.400 m²

Type: Nybyggeri

Budget: 105 mio. kr. ekskl. moms

Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S

Det udførende team: CJ A/S