ET FYRTÅRNSPROJEKT FOR PSYKIATRIEN

Det er Danmarks mest moderne psykiatrisygehus – Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS). Med direkte adgang til det eksisterende somatiske sygehus er det nye byggeri opført på et hidtil ubebygget areal i den østlige del af byen. Visionen er et fagligt fyrtårn, der samler alle tidligere psykiatrifunktioner i Region Sjælland under ét og samme tag. De godt 40.000 m2 indeholder knap 200 nye sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og uddannelse. Bygningen har et varieret udtryk, der spænder fra 1 – 5 etager alt efter funktion. Patientstuerne er placeret på et samlet stueplan med tæt kontakt til de omkringliggende haverum, mens uddannelse og formidling er samlet i en tårnbygning, der markerer husets status i regionens psykiatri. Byggeriet blev påbegyndt i 2013 og stod klar til at modtage de første patienter i efteråret 2015.

EN DEL AF FREMTIDENS BEHANDLINGSTILBUD

I løbet af efteråret 2015 stod psykiatrihospitalets 195 senge klar til at modtage patienter i Slagelse. Psykiatrisygehusets udstyr, arkitektur og omgivende natur indgår på nytænkende vis i en unik helhed: En healende, fysisk ramme, der tegner for en god fremtid for psykiatriske patienter, og som er blevet til på baggrund af innovative og strukturerede processer skabt af Region Sjælland, Kuben Management og de involverede leverandører.

GAPS-case.jpg

EN LANGVARIG OG TÆT PROCES

Kuben Management har varetaget opgaven som bygherrerådgiver i alle projektets faser. Vi har forestået programmeringen, EU-udbud af projektkonkurrencen og leveret opfølgning i både projekterings- udførelses- og ibrugtagningsfasen. Igennem hele processen fulgte vi op på tid, kvalitet, økonomi og risiko. Under selve byggefasen varetog vi desuden det overordnede bygherretilsyn på den store byggeplads, og udarbejdede, organiserede og koordinerede udbud af bygherreleverancer.

Igennem det langvarige og krævende projekts forskellige faser har vi opbygget tætte og tillidsfulde relationer til bygherren – en forudsætning for, at vi også i dag kan understøtte Regionen i at nå sine mål. 

OM ET FYRTÅRNSPROJEKT FOR PSYKIATRIEN

FAKTA

KUNDE: Region Sjælland

PERIODE: 2009-2015

AREAL: 44.000 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 1,05 mia. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

DET UDFØRENDE TEAM: Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen – Underrådgivere: Signal Arkitekter, Schønherr Landskab, Moe & Brødsgaard, NNE Pharmaplan og CENERGIA. Byggeledelse: Rambøll Danmark A/S.