Odense Bro Case2

LÆNGE VENTET FORBINDELSE OVER ODENSE KANAL

NORDEUROPAS LÆNGSTE DREJEBRO

I mere end 50 års har Ring 2 omkring Odense ligget uafsluttet hen uden forbindelse mellem det nordvest­lige og nordøstlige Fyn. De sidste fem år er der blevet arbejdet intenst på at etablere den nye kanalforbin­delse, der forventes at kunne åbne i 2014. Projektet er opdelt i de to afsnit: Øst og Vest. Øst indeholder bl.a. ca. 2 km ny vej og en række mindre broer, mens Vest bl.a. omfatter vejdæmning, engbro, bro over Havnegade og projektets hovedelement Odins Bro. Broen er Nordeuropas største drejebro, og med sin markante arkitektur vil den i samspil med den nye administrationsbygning blive var­tegn for indsejlingen til Odense Havn.

Odense Bro Case1

VI SIKRER KOMMUNENS ØNSKER OG KRAV

DEN BREDE RÅDGIVNING

Vi har siden projektets begyndelse i 2008 bistået Odense Kommune med de to delprojekter omkring den nye kanalforbindelse. Vi har stået for at udbyde de to afsnit – i hhv. begrænset udbud for afsnit Øst, mens afsnit Vest blev udbudt i en projektkonkurrence med efterfølgende begrænset udbud. Vi har sikret, at kommunens ønsker til tid, økonomi, arkitektur og funktion er blevet imødekommet og medvirket til pro­jektkonkurrencegrundlaget, hvor to vindere blev udpeget efter en oplyst bedømmelsesmodel. Det udfø­rende rådgivende firma blev udvalgt ved en efterfølgende forhandling, hvor løsningerne blev tilpasset kommunens ønsker og krav. Siden hen har vi bistået med ad hoc opgaver i projekterings- og udførelsesfa­sen, herunder deltagelse i statusmøder om sagen.

Projektet er et godt eksempel på, hvor bredt vores rådgivning favner – fra små til de helt store anlægspro­jekter.

OM KANALFORBINDELSEN OG ODINS BRO

FAKTA

KUNDE: Odense Kommune

PERIODE: 2008-2014

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 500 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

TOTALRÅDGIVER: Afsnit Øst: Cowi. Afsnit Vest: ISC Rådgivende Ingeniører med underrådgivere Orbicon, BVK og Bystrup Arkitekter