HELHEDSRENOVERING GIVER NYT LIV TIL RÆKKEHUSBEBYGGELSE

Med marker og skov som nærmeste nabo ligger Præstemarken. 53 rækkehuse snor sig som perler på en snor i udkanten af Jyderup. Den tæt-lave bebyggelse blev opført i begyndelsen af 1970’erne med tydelige referencer til datidens enkle og funktionelle arkitektoniske udtryk. De gule teglsten og det sorte tag med ensidigt fald giver byggeriet sin helt egen karakter.

Præstemarken står nu overfor en gennemgribende renovering af både indvendige og udvendige forhold.  Med respekt for det oprindelige arkitektoniske hovedgreb skal bebyggelsen opgraderes til nutiden og fremtidens krav til en moderne bolig. Facaderne skal efterisoleres, tagene skal udskiftes og badeværelser og køkkener skal renoveres. Derudover skal udearealer have et ansigtsløft med bl.a. ny beplantning og belægning.

DEN BREDE RÅDGIVNING

Vores opgave med helhedsrenoveringen af Præstemarken begyndte allerede i 2010. Siden da har vi forestået byggesagsadministrationen på sagen, beboerinddragelsen og genhusningen. Mange beboere bliver berørt, når en så stor en renoveringssag skal gennemføres. Det er vigtigt, at beboerne fra begyndelsen er trygge ved de forandringer fremtiden bringer for dem. Alle Præstemarkens beboere bliver med vores hjælp genhuset i samme bebyggelse, tæt på deres eget hus.

I 2013 udbød vi i samarbejde med Vestsjællands Almene Boligselskab sagen i totalentreprise og siden er sagens gået ind i udførelsesfasen. Således arbejdes der nu på højtryk på at renovere de 53 huse. Arbejdet udføres i etaper md 8 huse af gangen, for at gøre processen så hensigtsmæssig som mulig.

Vores arbejde med en sag som Præstemarken bygger i høj grad på den daglige kontakt, vi har med både beboerne, bygherre og entreprenør. Vi skal kunne forstå og tale alles sprog, ligegyldigt om emnet er en beboers bekymring for sin have, et miljøproblem, der skal tages hånd om, eller manglende belysning på vejen.

PRÆSTEMARKEN

FAKTA

KUNDE: Vestsjællands Almene Boligselskab, Afdeling 3 - Præstemarken

PERIODE: 2010-2015

AREAL: 5.188 m2

TYPE: Renovering

BUDGET: 57 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S 

SAMARBEJDSPARTNERE: Rambøll

DET UDFØRENDE TEAM: Daurehøj Erhvervsbyg A/S