Rebaek Case

FRA ENERGIMÆRKNING TIL BYGGESAG

ANSIGTSLØFT TIL KOLLEGIEVÆRELSER

Da Kuben Management i 2008 energimærkede Rebæk Søpark Kollegiet, kom resultatet ikke som en overra­skelse. Det knapt 50-årige kollegium i Hvidovre kunne i den grad godt trænge til en kærlig hånd. Dårlig isolering, gamle vinduer og umoderne varmecentral var alle medvirkende til, at driftsudgifterne var uhensigtsmæssigt høje. Bygningens facade stod trist og nedslidt hen og afspejlede på ingen måde det liv, de 361 unge, der bor på kollegiet, lever.

Således faldt de 25 mio. kr., der i 2012 blev afsat til renoveringsprojektet, på et tørt sted. Kuben Management vandt opgaven som totalrådgiver, og i samarbejde med arkitekterne fra AG5 udarbejdede vi et visionært forslag til energirenoveringen af det 10.000 m2 store kollegium. Energirigtige vinduer, ny facadebeklædning i tegl og franske altaner til alle værelser understøtter den bymæssige sammenhæng, kollegiet er en del af. Dertil blev taget renoveret med solcelleanlæg, varmeanlægget blev forbedret og blokkene fik nye indgangspartier. En gevinst for både beboernes trivsel og bygningens energiforbrug.

 

DEN ØKONOMISKE GEVINST

VARMEFORBRUG REDUCERES MED 45 PROCENT

”De studerende mærker det ikke mindst ved isolering og udskiftning af vinduer. Der er kommet nogle store vinduespartier, belysningen er blevet bedre, og der er kommet nyt indgangsparti, så det er i det hele taget blevet en bedre oplevelse at være beboer her”, fortæller projektleder Kim Birk Rasmussen.

Renoveringssagen blev afsluttet i 2014, og bygningen står nu tilbage som et energirigtigt eksempel på, hvordan et utidssvarende byggeri kan optimeres til nutidens krav. En reducering af varmeforbruget på 45 procent og en egenproduktion af el på 26 procent af det samlede energiforbrug er bevis på, at renoveringen også økonomisk er en gevinst.

"Det er blevet en bedre oplevelse at bo her"

projektleder Kim Birk Rasmussen

OM REBÆK SØPARK

FAKTA

KUNDE: Kollegiernes Kontor i København

PERIODE: 2012-2014

AREAL: 9.891 m2

TYPE: Renovering

BUDGET: 20 mio. kr. ekskl. moms (byggesum)

TOTALRÅDGIVER: Kuben Management A/S med AG5 Arkitekter (underrådgiver)