00058_Sønder_Otting_skole_ext_univers.jpg

FREMTIDENS NETVÆRKSSKOLE I HADERSLEV

SØNDER OTTING SKOLE

Kuben Management blev i september 2016 udpeget som bygherrerådgiver for projektet om Ny skole i Haderslev Syd, der indvies i foråret 2020. Som gennemgående bygherrerådgiver er vi tilknyttet styregruppen, og det er vores rolle at facilitere brugerproces, udarbejde byggeprogram og helhedsplan, gennemføre projektkonkurrence og efterfølgende bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Ligeledes er vi commissioning-rådgiver på projektet. 

BYGGET PÅ NYTÆNKENDE VÆRDIER

Opgaven udspringer af Haderslev Kommunes beslutning om at opføre en ny skole i Haderslev Syd som erstatning for den eksisterende Buegade Skole. Skolen bygger på fire nytænkende værdier: Årgangsundervisning i alle fag, bevægelse for alle, særlig fokus på sundhedsfremme og bæredygtighed samt adgang til naturen.

Den nye skole bliver et børneunivers bygget i træ med plads til 500 elever i 0.-6. klasse samt fritidsordning. Det skal være et væksthus for læring og fællesskab og et samlingssted for forskellighed og mangfoldighed. Skolen skal sætte pædagogikken i centrum og skabes i et tæt samspil med dens brugere. Åbne og differentierede planløsninger skal sikre fleksible og afvekslende undervisnings- og opholdsområder indendørs og masser af bevægelse udendørs og samtidig indbyde til ro, undervisning og læring. Projektet kommer også til at indeholde en multisal.

00058_Sønder_Otting_skole_int_atrium.jpg

BYGHERRERÅDGIVNING FRA A TIL Z

Som gennemgående bygherrerådgiver omfatter vores rådgivning og bistand følgende:

 • Bruger- og interessentinddragelse
 • Pædagogisk og organisatorisk funktionsplanlægning, herunder helhedsplan
 • Fysisk planlægning
 • Udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram
 • Udbudsstrategisk planlægning
 • Udbud og bedømmelse af projektkonkurrence
 • Forhandling
 • Styring af tid
 • Granskning
 • Deltagelse i bygherremøder i projekteringsfasen og udførelsesfasen
 • Koordinering og håndtering af bygherreleverancer
 • Bygherretilsyn i udførelsesfasen
 • Deltagelse i aflevering af byggeriet
 • Varetagelse af commissioning
 • Byggeledelse
 • Koordinering af sikkerhed & sundhed.

SØNDER OTTING SKOLE

FAKTA

BYGHERRE: Haderslev Kommune

A-Z BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

SAMARBEJDSPARTNERE: Autens A/S, Pluskontoret og Arne Elkjær

DET PROJEKTERENDE TEAM: Totalrådgiver: Arkitema K/S med Sloth Møller A/S

ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

ENTREPRISESUM: 125 mio. kr. ekskl. moms

UDFØRELSESÅR: 2016-2020

BRUTTOAREAL: 6.000 m2

FUNKTIONER: Undervisningslokaler, faglokaler, SFO, PLC, café, idrætsfaciliteter, administration, udearealer inkl. boldbaner