ET SUNDHEDSVÆSEN I FORANDRING

VISIONÆRT HUS TIL HOLSTEBROS BORGERE

Det danske sundhedsvæsen er i forandring. Det kræver nytænkning i alle henseender – også i byggeriet. I 2010 fik Holstebro Kommune bevilliget 85 mio. kr. til udbygning af kommunens nære sundhedsvæsen. Dvs. den del af sundhedsvæsenet, der ligger udover de højtspecialiserede sygehuse. Med bevillingen lød start­skuddet til det nye ”Center for Sundhed” – et nyt sundheds- og akuthus i Holstebro. Et visionært og nytæn­kende projekt, der skal tilbyde byens borgere trygge og tidssvarende sundhedstilbud af høj faglig kvalitet. Under ét og samme tag samles således både læger, sygeplejersker, terapeuter og træningsfaciliteter.

 

Holstebro Case

SÆRLIGT VISUELT TILDELINGSKRITERIUM

DEN RETTE UDBUDSFORM

Kuben Management trådte ind i projektet i 2012 som bygherrerådgivere for Holstebro Kommune. Vores primære rolle var at bistå kommunen i at vælge den helt rigtige udbudsform for projektet. Kommu­nen havde store ambitioner for projektets visuelle og arkitektoniske udtryk. Samtidig ønskede man at have mulighed for at kunne påvirke formgivningen under processen. Vores anbefaling blev derfor at udbyde projektet i totalrådgivning, med et særligt indbygget visuelt tildelingskriterium.

Projektets hovedfokus var fra begyndelsen at skabe synergi mellem husets forskellige organisationer.  Vores tætte og tillidsfulde samarbejde med Holstebro Kommune og Region Midt har været en vigtig faktor i denne proces.

Byggeriet er det hidtil største i kommunen, og interessen var også stor, da projektet i begyndelsen af 2013 blev sendt i udbud. 22 nationale og internationale teams bød på opgaven som totalrådgiver. Sammen med fagdommere assisterede vi Holstebro Kommune med at udpege de rigtige rådgivere til at løse opgaven og førte udbudsprocessen i mål.

Efter udbudsrådgivningen var udført, bistod vi løbende Holstebro Kommune, når behovet for særlig rådgivning opstod.

Første spadestik til byggeriet blev taget i 2016 og indvielsen primo 2018.

OM CENTER FOR SUNDHED

FAKTA

KUNDE: Holstebro Kommune, (Region Midt)

PERIODE: 2012-2014

AREAL: 11.000 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 210 mio. kr. ekskl. moms (anlægssum)

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

DET UDFØRENDE TEAM: Arkitema Architects med Niras som underrådgiver