EN HELT NY MÅDE AT BO I BYEN PÅ

FYRTÅRNSPROJEKT I KØBENHAVN

Urbania CPH er et pionérprojekt, der vil udvikle en ny, urban boform bygget på principper om det fællesskabsorienterede, mangfoldige og bæredygtige liv i byen. Urbania vil vise, at der kan skabes et bofællesskab centralt i København, som tilfører kvalitet både arkitektonisk, bymæssigt og funktionelt. Og til glæde for husets beboere og de naboer og den bymæssige sammen­hæng, som huset bliver en del af.

Urbania CPH er resultatet af en gruppe ildsjæles tro på, at drømmen kan blive ­til virkelighed. Foreningen blev stiftet tilbage i 2009 og har siden støt udviklet sig til en stor og ambi­tiøs forening med over 200 betalende medlemmer.

FORUNDERSØGELSE SKÆRPER PROJEKTET

VI HJÆLPER DRØMMENE PÅ VEJ

I 2012 blev vi kontaktet af foreningen og spurgt, om vi kunne hjælpe dem videre i processen omkring realiseringen af Urbania CPH, herunder afprøve projektets realiserbarhed mht. organisering, ejerformer og finansiering.

Med baggrund i en vidtgående interessentinddragelse udarbejdede vi en forundersøgelse, der skærpede og tilpassede projektets visioner og hjalp foreningen på vej mod et realiserbart projekt. Heriblandt anbefalinger om, at projektet med fordel kan opføres som almene boliger, hvilket nu ser ud til at lykkes, idet Urbania CPH i 2017 indgik samarbejdsaftale med KAB og Boligselskabet AKB. I august samme år blev der ved Urbania CPH’s generalforsamling enstemmigt sagt ja til en grund på Nørrebro i København beliggende på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé.

KONKRETISERING AF BEHOV

VÆRDI OG FUNKTIONSPROGRAM

Der har fra begyndelsen været et tæt sammenspil mellem os og Urbania CPH. Vi fandt hurtigt fælles fodslag i udviklingen af det banebrydende projekt, og foreningen ønskede derfor også, at vi hjalp dem videre med projektets næste skridt. Bl.a. har vi hjulpet Urbania CPH med den begyndende programmering og konkretisering af, hvilke områder, Urbania CPH bør arbejde videre med op til byggeriets realisering.

Vores anbefalinger indgår i rapporten ’Urbania - brutto værdi- og funktionsporgram (link)’. Her samler, gennemgår og systematiserer vi alle Urbania CPH’s visioner, ønsker, ideer og beslutninger, herunder foreningens ønsker for, hvordan det sociale liv skal udfolde sig i bofællesskabet, hvordan bygningens fysiske design skal udformes, samt hvordan bofællesskabet skal organiseres. Rapporten peger også på vigtigheden af, at Urbania CPH etablerer et godt samarbejde med projektet centrale aktører - fx administrationsselskabet KAB og boligselskabet AKB, der fungerer som bygherre for Urbania CPH.

ET NYT BUD PÅ UDVIKLINGSMULIGHEDERNE I DEN ALMENE SEKTOR

EN VISIONÆR KUNDE

Som rådgivere er det utroligt spændende at arbejde sammen med en så visionær kunde som Urbania CPH, der virkelig vil skubbe til, hvad der er muligt inden for boligbyggeriet. Vores tværfaglighed er for alvor bragt i spil, fordi projektet spænder over så mange forskellige områder, og for at få Urbania CPH til at lykkes med at etablere det, der vil være en helt ny måde at bo alment på. 

OM URBANIA CPH

FAKTA

KUNDE: Foreningen Urbania CPH

BYGHERRE: Boligselskabet AKB og KAB     

PERIODE: 2012-

TYPE: Projektudvikling, nybyggeri

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

SAMARBEJDSPARTNERE: Advokat Knud Foldschack