EN HELT NY MÅDE AT BO I BYEN PÅ

FYRTÅRNSPROJEKT I KØBENHAVN

Urbania er et pionérprojekt med visionen om at udvikle en ny og bæredygtig måde at bo tæt, bo sammen og bo i byen. Urbania vil vise, at der kan skabes et bofællesskab centralt i København, som tilfører kvalitet - arkitektonisk, bymæssigt og funktionelt. Til glæde for husets beboere og til de naboer og den bymæssige sammen­hæng, som huset bliver en del af. Urbania er resultatet af en gruppe ildsjæles tro på, at drømmen kan blive ­til virkelighed. Foreningen blev stiftet tilbage i 2009, og har siden stødt udviklet sig til en stor og ambi­tiøs forening med over 200 betalende medlemmer. 

FORUNDERSØGELSE SKÆRPER PROJEKTET

VI HJÆLPER DRØMMENE PÅ VEJ

I 2012 blev vi kontaktet af foreningen og spurgt, om vi kunne hjælpe dem videre i processen omkring reali­seringen af Urbania. Foreningen havde fået støtte fra fonden Realdania til et forprojekt, der skulle afprøve projektets realiserbarhed mht. organisering, ejerformer og finansiering. Nu var der behov for at afprøve visionerne i forhold til det aktuelle københavnske bygge- og boligmarked. Med baggrund i en vidtgående interessentinddragelse udarbejdede vi en omfattende forundersøgelse, der skærpede og tilpassede projek­tets visioner og hjalp foreningen på vej mod et realiserbart projekt. Rapporten opstillede en række anbefa­linger og kriterier for projektets fremtidige succes. Heriblandt at projektet med fordel kan opføres som et alment boligbyggeri, hvilket der nu arbejdes videre med. 

FÆLLES FODSLAG

EN VISIONÆR KUNDE

Der har fra begyndelsen været et tæt sammenspil mellem os og foreningen. Vi fandt hurtigt fælles fodslag i udviklingen af det banebrydende projekt, og vi er nu sat på opgaven med at finde de helt rette samarbejds­partnere. Sideløbende hjælper vi foreningen i den begyndende programmering og jagten på en velegnet grund i København, så bofællesskabet forhåbentligt vil stå klar til indflytning inden for en årrække. Vores rolle er at rådgive Urbania i forhold til udviklingsprocessen og komme med faglige input til, hvordan de ambitiøse visioner kan føres ud i livet.

”Det er spændende at arbejde sammen med en så visionær kunde, som virkelig vil skubbe til, hvad der er muligt inden for boligbyggeriet. Vores tværfaglige kompetencer på kontoret er virkelig kommet i spil i den her sag.” siger Sofie Hugo, projektleder på sagen

OM URBANIA

FAKTA

KUNDE: Foreningen Urbania

PERIODE: 2012-2014

TYPE: Projektudvikling, nybyggeri

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

SAMARBEJDSPARTNERE: Advokat Knud Foldschack