Vollsmose Case 1

PÅ VEJ MOD EN MERE FREDLIG OG POSITIV FREMTID

VOLLSMOSE I FORVANDLING

I mere end 25 år har Vollsmose været et af Danmarks mest omtalte og omdiskuterede boligområder. I slut­ningen af 1990’erne trak området overskrifter i medierne som ”Frygtens højhus”, og det satte gang i en massiv indsats for at ændre den katastrofale udvikling. Siden 2000 har Odense Kommune og de tre almene boligselskaber med afdelinger i Vollsmose med støtte fra staten og fra Landsbyggefonden inve­steret op mod 1 mia. kr. i området. Under den fælles overskrift ”Vollsmose i forvandling” er der iværksat en lang række indsatser, der hver især og samlet skulle hjælpe bebyggelsen på vej mod en mere fredelig og positiv fremtid.

Kuben Management har været boligorganisationernes fælles bygherrerådgiver gennem det lange forløb. Utidssvarende boligkarréer er moderniseret, skæmmende bygninger og utrygge kroge er fjernet, de grønne områder har fået et markant ansigtsløft, nye bygninger og ikke mindst funktioner som arbejdsplader og butikker er kommet til. Bydelen har fået et helt nyt og tidssvarende udtryk. Sideløbende er der ar­bejdet bredt med en boligsocial indsats. Mange af indsatserne er lykkedes, mange beboere har været invol­veret i de boligsociale aktiviteter, og tingene går i den rigtige retning – selv om der fortsat opleves tilbage­slag.

 

MEGET MERE END

ET RENOVERINGSPROJEKT

Det var os, som introducerede sloganet ”Vollsmose i forvandling”. Det gjorde vi i erkendelse af, at hvis ind­satsen skulle lykkedes, krævede det ikke blot en forandring i selve Vollsmose. Det krævede i ligeså høj grad en holdningsændring i omgivelsernes syn på bydelen og dens udfordringer. Der var behov for nye måder at samarbejde på om et bedre Vollsmose. Netop derfor havde vi stort fokus på, at der ikke bare blev stillet krav til Vollsmose, men også til den omkringliggende verden. For os blev der tale om et ”mentalt renove­ringsprojekt”, der skulle gøre op med både fordomme og ”sådan plejer vi at gøre”. Det betød, at vi ikke bare løste opgaverne for vores bygherrer, men også udfordrede dem – og det var et væsentligt bidrag.

”Der er sket en holdningsændring. Før svarede folk ikke, at de boede i Vollsmose, når de blev spurgt. Men det gør de i dag!”

Inger Aagaard, tidligere afdelingsformand

FREMTIDEN FOR VOLLSMOSE

HVAD SÅ NU?

Der er stadig udfordringer nok til mange år. Det betyder bl.a., at der fortsat arbejdes massivt med det bolig­sociale område, nu i et sekretariat som er fælles for kommune og boligorganisationer. Langt de fleste af beboerne er i dag glade og stolte over området. ”Vi kan mærke, at det har hjulpet” siger direktør Bent Bøl­lingtoft, FaB. ”Vi kan melde om fuld udlejning og stigende interesse for at bo i området”. Og den tidligere afdelingsformand, Inger Aagaard, som var med i hele forløbet, har udtalt: ”Der er sket en holdningsændring. Før svarede folk ikke, at de boede i Vollsmose, når de blev spurgt. Men det gør de i dag!”

(Fra rapporten ’Vollsmose i forvandling’ 2000-2007).

OM VOLLSMOSE I FORVANDLING

FAKTA

KUNDE: Boligforeningen Højstrup, Odense Andelsboligforening og Fyns Almennyttige Boligselskab

PERIODE: 2000-2014

TYPE: Udvikling

BUDGET: 640 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S