ERFARING OG ENGAGEMENT

VORES RÅDGIVERE

Vi skaber udvikling i dit byggeri – fra de første løse idéer bliver vendt, til dit projekt er reali­seret, og dit byggeri taget i brug. Vi gør det med faglighed og med entusiasme – med fornuft og med følelse. For os er vores kun­ders succes noget personligt. Vi lægger hjerteblod i det.

Som én af vores erfarne bygherrerådgivere brummede om et rådhusbyggeri: ”De gør det kun det her den ene gang – så skal det sgu også være i orden!”. Så måtte han tage overarbejdet i de uger med. Derfor er vores rådgivere erfarne og dygtige fagpersoner – men samtidig er de lyttende og omstil­lingsparate mennesker, som kan forstå din situation og give dig den rådgivning, du har behov for.

Vi følger ikke en skabelon – vi finder den løsning, som vi tror på er bedst for dit projekt, der hvor det står. Og fordi vores eneste interesse er din succes, så tør vi også udfordre dig.

Hvis du har behov for særlige kompetencer, så har vi en stærk bænk. Blandt vores rådgivere finder du både ingeniører og arkitekter, jurister og økonomer, bygningskonstruktører, maskinmestre, elektrikere, etnologer og sociologer.

Vi udvikler byggeriet

DEDIKEREDE OG KOMPETENTE MEDARBEJDERE

RÅDGIVERPROFILER

Kuben Management består af cirka 130 dedikerede medarbejdere. Heraf fungerer langt hovedparten som bygherrerådgivere i bred forstand – med hver deres særlige fokus.

Mange arbejder med byggeriet i den almene sektor – fra brugerinvolvering og beboerdemokratiske processer til programmering, udbud og byggesagsadministration. Andre arbejder med offentlige byggerier eller privat erhvervsbyggeri. Nogle har særlige kompetencer i forhold til programmering eller projektstyring. Andre er specialister indenfor bæredygtigt byggeri, byggeledelse, IKT-rådgivning, juridisk rådgivning eller energi- og driftsoptimering.

Vi præsenterer her et lille udpluk af vores rådgiverprofiler – for at give et indtryk af bredden i vores kompetencer. En samlet oversigt over vores medarbejdere finder du her.

STRATEGISK RÅDGIVNING FRA DE TIDLIGSTE FASER

MICHAEL NYBOE - PROJEKTUDVIKLINGSDIREKTØR

 

 

Projektudvikling og bygherrerådgivning handler ikke mindst om at kunne se mulighederne og om at kunne lægge den bedste strategi for at forfølge dem. Denne evne er netop en af Michael Nyboes stærkeste kompetencer. I sin kapacitet af projektudviklingsdirektør i Kuben Management er Michael den, som kan udgøre krumtappen i langvarige samarbejder om visionære bygge- og udviklingsprojekter, om alt fra det konkret byggeprojekt til en mangeårig helhedsudvikling af hel bydel.

Gennem de seneste 10 år har Michael eksempelvis været en central drivkraft i byggeriet Kulturhavnen i Gilleleje - nordkystens kulturelle samlingspunkt, som blandt andet indeholder Gilleleje bibliotek, biograf og galleri og boligbyggeriet Kanalhusene. Michael har her været både idémager og initiativtager, strategisk rådgiver og proces- og projektleder i forbindelse med den etapevise virkeliggørelse af projektet.

Når Michael kan lykkes i disse forskellige roller er det fordi han repræsenterer en unik og stærk kombination af faglige kompetencer, byggeteknisk indsigt, stor erfaring og en overbevisende personlig integritet. Tilsammen betyder disse kendetegn, at Michael meget hurtigt skaber stor tryghed om sin person og om sin rolle som bygherrens betroede rådgiver.

KUNSTEN I UDBUDSRÅDGIVNING

KRISTINE FELDTHUS - CHEFRÅDGIVER

 

 

Bygherrerådgivning og projektledelse går ofte hånd i hånd – og Kristine Feldthus har beskæftiget sig med begge dele igennem mange år. Hendes kompetencer spænder bredt og omfatter blandt andet udbudsforretninger og komplekse projektforløb efter EU-direktivet og tilbudsloven. Man skal tænke strategien igennem og holde tungen lige i munden for at undgå faldgruberne, når man arbejder med udbudsrådgivning. Kristine holder overblikket og skaber værdi i processen.

For at følge projekterne godt i havn og sikre, at bygherren opnår det optimale byggeri, rådgiver Kristine også om Facility Management (FM) og om porteføljestyring af ejendomme på strategisk niveau.

Kristine arbejder både for offentlige og private bygherrer. Hun giver sine kunder en effektiv rådgivning om nye samarbejdsformer i byggeriet og afdækker bygherrernes handlemuligheder i disse forløb. Kristine har medvirket i flere Offentlig-Private Partnerskaber (OPP), Offentlig-Privat Samarbejder (OPS), samlede udbud af anlæg og drift samt tidlig inddragelse af entreprenørerne i projekteringsfasen.

Gennem dialog og kommunikation mellem de involverede parter evner Kristine at skabe en god proces og et godt samarbejde. Herved skaber hun de bedst mulige rammer for, at bygherrens ønsker og behov kan opfyldes.

DET GODE FORLØB I UDFØRELSESFASEN

MOGENS R AASKOV - PROJEKTCHEF

 

Bygherrerådgiveren varetager bygherrens interesser fra start til slut i et byggeprojektet eller en renovering. I mange sammenhænge kræver det både dyb indsigt i byggeriets værdikæde, stor erfaring med byggeprocessen og dens ledelse samt en baggrund med en relevant byggeteknisk indsigt.

Mogens R Aaskov er et eksempel på en rådgiverprofil i Kuben Management, som modsvarer disse behov. Han skaber hurtigt overblik over en byggesag, sorterer og klæder bygherre på til at træffe de rigtige beslutninger. Dertil er Mogens R Aaskov garant for kompetent projektstyring og optimering af processer i forhold til tid, økonomi, risiko og kvalitet, baseret på såvel byggeteknisk indsigt som et solidt kendskab til byggeriets kompleksitet og interessenter.

Med konstruktiv sparring rådgiver Mogens kunden hele vejen igennem processen – også når det er sværest. Han venter ikke på at blive spurgt, men udfordrer proaktivt. Mogens har samlet set 40 års erfaring fra centrale og ledende positioner i byggeriet, både som bygherre, som udførende entreprenør og som rådgiver i forbindelse med komplekse og tværfaglige projekter. Han ved, hvordan parterne tænker og agerer, og hvornår der skal gribes ind, for at udfordringer kan tages i opløbet.

 

SE MULIGHEDERNE! TÆNK VISIONERNE!

HENRIK STEEN SØRENSEN - REGIONSDIREKTØR

 

Kuben Management står for engagement. Vi er engagerede i byggeriets udvikling. Vi har et stærkt socialt engagement – i kraft af vores stærke involvering i den almene sektor. Og vi er engagerede i bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.
Henrik Steen Sørensen er det personlige eksempel på dette engagement – på alle fronter. Han brænder for boligbyggeriet. Han arbejder for den diversitet og den sociale bæredygtighed i vores byer. Og med sin rastløse energi ønsker han at involvere alle interesserede i at udvikle morgenda­gens by- og boligprojekter – ved at tegne visionerne, se mulighederne, mobilisere ­samarbejdet.

Henrik er én af Kuben Managements kreative kræfter. Dem har vi heldigvis mange af. Arkitekter og andre kreative sjæle, som kan visualisere potentialet og mulighederne og skabe opslutning om­kring projekts udvikling, finansiering og gennemførelse.

BYGHERRERÅDGIVNING MED FOKUS PÅ ENERGI

SIGNE FOGTMANN SØNDERSKOV - AFDELINGSLEDER

  Kuben Kbh 11 Signe Mindre

Signe Fogtmann Sønderskov er én af de rådgivere hos Kuben Manage­ment, der har et vigtigt fokus på at optimere driften af byggeriet.

Særligt har hun omfattende ekspertise og erfaring med ledelse af projekter, som skal ned­bringe energiforbruget, herunder ESCO-projekter. I denne type projekter indgår blandt andet strategiarbejde for håndtering og energioptimering af ejendomsporteføljer, afdækning af besparelsespotentialer, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontraktforhandlinger og bistand i for­bindelse med projektstyring og opfølgning under udførelse af energirenoveringsopgaver.

Kuben Management er blandt landets førende rådgivere indenfor energi-bygherrerådgivning, og Signe er et godt eksempel på de profiler, vi har til rådighed på området.

Signe er både en kompetent og dynamisk rådgiver og en god kollega, der bryder nye veje og er drivkraft for innovative løsninger. 

DEN DYBE ERFARING FRA DEN ALMENE SEKTOR

HENRIK DREJER HANSEN - PROJEKTCHEF

 

Henrik Drejer Hansen er en yderst erfaren herre – han har 23 år bag sig som bygherrerådgiver både for offentlige og private bygherrer. Særligt omfattende er hans erfaring, når det gælder projekter indenfor den almene sektor: Her har han været ansvarlig for alle dele af processen i en lang række byggeprojekter – fra idé- og projektudvikling over udvikling af helhedsplaner til udbud, økonomistyring og byggesagsadministration mm. Hans kendskab til Landsbyggefonden og dens skematik og rapporteringssystemer er derfor også dybt.

Henrik arbejder både meget helhedsorienteret og meget struktureret – og altid med udgangspunkt i sine kunders behov. Han har derfor igennem mange år opbygget tætte og tillidsfulde relationer til sine kunder, et træk han deler med mange af Kuben Managements rådgivere.

Som menneske er Henrik rolig og imødekommende. Han evner at skabe tryghed og gode processer omkring sig – både hos sine kunder og som kollega.

DEN GODE RENOVERING

KIM BIRK RASMUSSEN - PROJEKTCHEF

 

Kuben Management arbejder for godt byggeri og gode boliger. Det betyder også, at vi arbejder med renovering og vedligehold. Det er ikke nok for os at hjælpe nybyggeriet på vej – vi vil også hjælpe med at fastholde standarden i det eksisterende byggeri.

Kim Birk Rasmussen er én af vores fremtrædende rådgiverprofiler på dette område. Med sine gode faglige kompetencer og sit tillidsvækkende væsen har han igennem en årrække opbygget nære og tillidsfulde relationer til sine kunder primært blandt almene boligorganisationer og andels- og ejerboligforeninger.

For Kim handler det altid først og fremmest om tilfredse kunder – og det betyder at hjælpe kunden, der hvor kunden står, næsten uanset projektets størrelse og ind­hold. Kim fungerer som projekteringsleder, projektleder eller bygherrerådgiver – alt efter behovet og projektets størrelse.

Som person står Kim for integritet og ærlighed. Det er ikke mindst derfor, hans kunder kommer igen. Ligesom hans kolleger værdsætter ham højt.

BÆREDYGTIGHED MED NY VÆRDI

OLE BALSLEV-OLESEN – CHEFRÅDGIVER

 

Civilingeniør Ole Balslev-Olesen er en vidensbank indenfor energirelateret bygningsfysik og har mange års erfaring med rådgivning om lavenergibyggeri, varme og ventilation, vedvarende energi, miljø og indeklima. Ole har praktisk erfaring med energieffektive løsninger i byggeprojekter og har gennemført evalueringer af demonstrationsprojekter både i nationale og internationale sammenhænge.

I de senere år har Ole rådgivet om bæredygtigt byggeri og er uddannet DGNB-auditor inden for bygningskategorierne kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse samt undervisnings- og børneinstitutioner. Han har været med helt fra starten af indførelsen af DGNB-systemet i Danmark med videncenteret i det nye psykiatrisygehus i Slagelse som det første under pilotordningen for kontorbygninger.

Oles rådgivning omkring bæredygtigt byggeri spænder fra indledende implementering af bæredygtig kvalitet i byggeriet, bygherrerådgivning, udbudskrav og præcertificering til den endelige certificering når, byggeriet tages i brug.

Ole står for den ansvarlige og samtidig innovative rådgivning. Han er god for innovative løsningsforslag men altid i respekt for kundens ønsker og med det mål at få mest bæredygtighed for pengene.