Vores lokationer

Bygherrerådgivning i København

Som strategiske bygherrerådgivere er det i al beskedenhed vores opgave at sikre, at jeres byggeproces bliver en succes – fra masterplan til mursten og beboelse og trivsel. Som en af Københavns førende bygherrerådgivere sørger Kuben Management for, at alle behov kortlægges, og at alle mål og midler gennemarbejdes fra start, så det færdige resultat møder udfordringerne og udnytter potentialerne. 

Rådgivning giver størst værdi, når den gives, før de vigtigste beslutninger træffes. Derfor udfordrer og gennemarbejder vi projekterne i en frugtbar udvikling og udveksling af idéer, visioner og muligheder. Det gør vi i tæt dialog med vores kunder for at forstå deres udgangspunkt og ambitioner.

Strategisk bygherrerådgivning ligger i vores natur. Vi er bygherrens sparringpartner og faste støtte, der leverer den inspirerende dialog og det konstruktive modspil. For dette er forudsætningen for at udvikle helhedsorienterede, langtidsholdbare løsninger. Og med en stærk juridisk afdeling i ryggen giver vi kunden sikkerhed for, at udbudslovgivning, arbejdsmiljøregler og andre regler er overholdt. Så byggeprojektets kontrakter varetager bygherrens interesser, og så mulige konflikter forebygges. 

Vores rådgivning og de løsninger, vi peger på er bæredygtige i både tanke og udførelse. Uanset om det gælder beslutningsgrundlag, udvikling, nybyggeri, renovering, energirådgivning eller driftsoptimering, tænker Kuben Management langsigtet og helhedsorienteret, så der sikres økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. 

Kuben Management arbejder i hele Danmark og ud i Nordeuropa. Med ca. 75 medarbejdere i København er vi tæt på vores kunder i det almene, offentlige og erhvervslivet. Sammen udvikler og leverer vi værdiskabende og helhedsorienterede løsninger - uanset om det gælder analyser og beslutningsgrundlag, administrativ og juridisk støtte, strategisk bygherrerådgivning eller ingeniørrådgivning, energirådgivning og driftsrådgivning eller arkitektfaglig og byggeteknisk rådgivning. Vi er kompetente specialister, men vi tænker altid i helheder.