« Gå til nyhedsoversigt

Bedre boliger med energirenovering

Sammen med Teknologisk Institut, SBI og Boligselskabet Sjælland har vi set på fordelene ved energirenovering af en række boligblokke til BR15- og BK2020-niveau. Projektet tager udgangspunkt i to konkrete renoveringseksempler: Traneparken i Hvalsø og Sems Have i Roskilde, der begge har opnået energibesparelser, generel optimering af økonomi samt mere tilfredse beboere ved at renovere til lavenerginiveau. 

Undersøgelsen viser, at værdien af en energirenovering ikke kun ligger i selve energibesparelserne, men i høj grad også i de forbedringer den i øvrigt fører med sig - i form af sundere boliger, mere komfort og lavere omkostninger til vedligeholdelse. Dertil kommer, at boligerne gennem renoveringen også ofte får et skønhedsløft, som giver beboerne mere glæde ved at bo i boligerne og gør dem tilbøjelige til at passe bedre på deres bolig. 

Flere kan opnå fordelene ved energirenovering
Med eksempler fra de to renoveringer i Hvalsø og Roskilde ønsker vi at inspirere danske boligselskaber, bygningsejere og -administratorer til at foretage dybdegående energirenoveringer af etageboliger frem for traditionelle renoveringer, hvor kun de mest nødvendige ting forbedres.

Udpluk af fordele ved renoveringen af Traneparken og Sems Have:

  • Forbedret komfort: Efter energirenoveringen oplever beboerne varmere vægge, ingen træk, renere luft, mindre risiko for skimmelsvamp samt færre støjgener.

  • En forbedret isolering af ydervægge og nye bedre vinduer gør det desuden muligt for beboerne at anvende hele lejlighedens areal. Før renoveringen kunne de måske ikke stille møbler op ad ydervægge pga. risiko for skimmelsvamp, og de kunne ikke sidde tæt på vinduerne, fordi det trak.

  • Værdien af det øgede, anvendelige areal efter en renovering kan skønsmæssigt beregnes som værdien af et felt langs med hver facade med en bredde på ½ meter. Det svarer til et areal på ca. 9 m² for en lejlighed af gennemsnitsstørrelse, som med en typisk husleje på 1.000 kr. pr. m² pr. år, derfor har en værdi af ca. 9.000 kr. pr. år pr. lejlighed.

  • Det er vanskeligere at sætte kroner på, hvad færre problemer med fugt, mug og skimmelsvamp er værd, men en skimmelsanering kan være en dyr omgang for et boligselskab, og udgifterne til den generelle vedligeholdelse af bygningerne vil være mindre efter en energirenovering, hvor eksempelvis trævinduer er blevet udskiftet med træ-aluvinduer. Derudover er energirenoverede boliger ofte mere attraktive, og færre ledige boliger betyder en bedre økonomi for en boligafdeling.

Set i det lys, er det ofte energibesparelsen, der er en sidegevinst til alle de andre fordele, der opnås for både beboere og bygningsejere ved en dyberegående energirenovering. 

Resultaterne fra projektet er sammenfattet i SBi-rapporten Energirenovering af etageboliger – økonomi og medfølgende fordele ved energirenovering af boligblokke til BR15-krav samt bygningsklasse 2020-niveau

En gennemgang af de to energirenoveringer kan ses her:

Energirenovering af Traneparken

Energirenovering af Sems Have

 

Foto: Ove C Mørck, chefrådgiver Kuben Management A/S