« Gå til nyhedsoversigt

Byudvikling kræver samarbejde og mod

Når vi udvikler vores provinsbyer, er det nødvendigt med en overordnet, strategisk plan for udviklingen, siger Kuben Managements regionsdirektør i Aalborg, Henrik Steen Sørensen. Og det er vigtigt, at planen bliver skabt i samarbejde med eksterne rådgivere, der har faglig viden inden for området. Uden en strategi for udviklingen går det tit ud over særligt bymidten, som med sine mange små privatejede matrikler kan være svær at håndtere.

Resultatet bliver ofte en kedelig bymidte, hvor der ikke er sket udvikling i årevis. Den gode nyhed er ifølge Henrik Steen Sørensen, at der kan gøres noget ved det. Han peger på Rebild og Jammerbugt kommuner som eksempler på, hvor det er lykkedes at vende en trist udvikling til en positiv - fordi politikerne her, i samarbejde med eksterne rådgivere, tør tage fat på et længerevarende strategisk arbejde med at udvikle bykernerne. I Støvring og Aabybro bliver der i øjeblikket bygget mange nye boliger - både almene og private - i bymidten, og der bliver etableret hhv. sundhedshus (Støvring) samt en ny skole og opgradering af et eksisterende sports- og kulturhus (Aabybro).

Mange mindre provinsbyer har ikke en stadsarkitekt, som kan tage sig af de komplekse og strategiske udviklingsprojekter. Byernes beslutningstagere bliver derfor ofte påvirket af lokale interesser og entreprenører til at tage ukoordinerede beslutninger og vælge 'nemme' løsninger, som at bygge på nyudstykket grund uden for byen. Samarbejdet med uvildige, eksterne parter, som kan og vil genopfinde bykernerne og fremme nye mødesteder, oplevelser samt service- og kulturtilbud, er derfor afgørende, hvis det skal lykkes at puste liv i provinsbyernes midte.

Læs mere i artiklen 'Byudvikling kræver politisk mandsmod', der blev bragt på side seks i tillægget ’Byer i udvikling’ i Nordjyske Stiftstidende d. 21.06.20.

Visualisering: ARKPLAN