« Gå til nyhedsoversigt

Kost-effektiv energirenovering skal indfri milliardpotentiale

Potentialet for energirenoveringer af den europæiske boligmasse vurderes til et trecifret milliardbeløb. Før det store potentiale kan indfries, er det imidlertid nødvendigt med mere kost-effektive teknologier, der kan skubbe til udviklingen.

Derfor blev MORE-CONNECT-projektet igangsat for at udvikle og demonstrere teknologier og præfabrikerede løsninger til kost-effektiv energirenovering i seks forskellige lande i Europa. I Kuben Management har vi koordineret udførelsen af pilotprojekter i de medvirkende lande.

Det danske pilotprojekt blev udført i Korsløkkeparken i Odense, og arbejdet med dette projekt er nu afsluttet.

Innovative teknologier i mange retninger
Korsløkkeparken er generelt kendetegnet ved miljørigtige og bæredygtige løsninger i området, og boligselskabet er derfor et oplagt valg som pilotprojekt til MORE-CONNECT.

I Korsløkkeparken har man arbejdet med to teknologier. Den ene er tagelementer med indbyggede solceller, som laver sollys om til strøm til boligblokken (https://ennogie.com/da/). Den anden teknologi er en robot, der kan anvendes direkte på byggepladsen til blandt andet maling, 3D-printning eller fræsning på store facader eller gavle (http://www.robotatwork.com/). I renoveringen af Korsløkkeparken har robotten malet boligselskabets logo på boligblokkens gavle i én arbejdsgang.

Et projekt for et bæredygtigt Europa
MORE-CONNECT-projektet er et led i EU Horizon 2020 programmet, som er det største innovations- og forskningsprogram hidtil i EU. Formålet med EU Horizon 2020 er at koble teknologi og innovation for at skabe løsninger, som i fremtiden skal ændre forskellige industrier til at være blandt andet mere kost-effektive og bæredygtige.

MORE-CONNECT projektet fokuserer specifikt på at kost-effektivisere renoveringsarbejde i bygningsindustrien, der ofte er præget af stort besvær i form af mange aktører om én renovation, der hurtigt bliver både dyr og tidskrævende. Projektet fokuserer blandt andet på at reducere tiden på arbejdspladsen, minimere byggeaffald, give mulighed for anvendelse af økologiske og recirkulerede byggematerialer, give mulighed for kvalitetskontrol på produktionen samt mulighed for at udføre en præfabrikeret integration af varme- og ventilationselementer, solafskærmning og elektriske installationer.

Læs mere om resultaterne
Projektet er nu på vej ind i den afsluttende fase, og der afholdes en konference i Eindhoven under navnet Retrofit Europe 2018 i begyndelsen af november. Her vil projektets mange resultater blive præsenteret.

Læs mere om projektet og hent rapporter på projektets hjemmeside: www.more-connect.eu