« Gå til nyhedsoversigt

Kuben Management og Hørsholm Kommune: Fælles om en ambitiøs mission

Kuben Management er faste rådgivere på bæredygtighed og energi for Hørsholm Kommune. Et samarbejde, som for snart fire år siden begyndte med ønsket om et solcelleanlæg i Hørsholm Idrætspark.

Siden 2015 har samarbejdet udviklet sig, og Kuben Management er blevet en væsentlig del af missionen om at gøre hele idrætsparken CO2-neutral. I Kuben Management er vi glade for og stolte af at samarbejde om denne ambitiøse mission, fordi den læner sig op ad Kuben Managements ønske om at være en aktiv medspiller i omstillingen til et bæredygtigt samfund, og bidrage til at virkeliggøre visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050. Et Danmark med balance for by, erhverv, mennesker og miljø indenfor det byggede miljø.

”I Hørsholm Kommune er de ambitiøse og tør sætte barren højt. Det er inspirerende og motiverende at arbejde med dem, fordi de ser muligheder, tør udfordre og har værdierne i orden. Det er alle ting, som skubber til den grønne dagsorden og påvirker samfundet i positiv retning. I Kuben Management har vi de nødvendige erfaringer og viden til at støtte op om at få realiseret ambitionerne, og derfor er vi rigtig glade for at være kommunens betroede rådgiver på denne rejse”, siger Mike Staunstrup, som er rådgivende ingeniør i Kuben Management.

Kuben Management har også været rådgivere på implementeringen af endnu et solcelleanlæg i idrætsparken, som tilsammen har en samlet effekt på knap en halv megawatt, ligesom Kuben Management løbende har været rådgivere og sparringspartner på andre opgaver og bæredygtighedstiltag i Hørsholm Idrætspark. Opgaver som strækker sig fra krævende optimeringer af tekniske installationer til at bidrage til kommunikation og formidling til lokalområdet.

1. januar 2019 tog vi hul på et nyt projekt, som strækker sig over 1,5 år. Her vil vi i samarbejde med Energistyrelsen udbrede vores solide erfaringer med energiledelse til idrætsparken og forhåbentligt andre bygninger i kommunen.

Analytisk grundlag er en rød tråd i vores arbejde i Kuben Management. Med databaseret energiledelse kan vi reducere eller skubbe forbruget for større energibesparelse ved at måle på produktionsdata fra solcelleanlægget, vejroplysninger fra DMI, målinger på indendørs aktivitet og bookingsystemer. Hensigten er at kombinere rå energidata med brugerdata for både at sikre et solidt sammenspil i optimeringen af energi og antallet af tilfredse brugere.