« Gå til nyhedsoversigt

Nyt hospice i Aalborg

Efter et mangeårigt samarbejde med den selvejende institution og hospice, KamillianerGaarden, Center for Lindrende Behandling i Aalborg, glæder vi os til at gå ind i en ny og spændende fase sammen med bestyrelsen omkring opførslen af et helt nyt hospice. Vores ydelser har hidtil drejet sig om byggeherrerådgivning ved bl.a. udbud og afvikling af byggekontrakter, lokalehåndtering samt renovering.

Nybyggeri fremtidssikrer bedre end renovering
I forbindelse med et politisk ønske om at udvide hospicet med tre patientpladser blev en gennemgribende renovering og ombygning af hospicet i første omgang vedtaget. I processen med ombygningen viste naboen Sct. Mariæ Skole stor interesse for at overtage hospice og efter en grundig helhedsvurdering af salgsmuligheden, den kommende drift af det ombyggede hospice og alternativet med et nyt hospice, stod det klart for os, at den mest hensigtsmæssige løsning ville være at bygge et nyt Center for Lindrende Behandling.

En ombygning ville medføre forøgede driftsomkostninger, rammerne for patienter, pårørende og personale ville stadig ikke være optimale, og endelig ville en evt. fremtidig udvidelse ikke være mulig i et ombygget hospice.

Med beslutningen om at bygge nyt på en grund i Nørre Sundby kan Kuben Management nu hjælpe bestyrelsen i mål med at få skabt et tidssvarende og moderne Center for Lindrende Behandling, hvor patienter og deres pårørende får de rammer og den ro, der er brug for i en vanskelig livsperiode.

Samtidig får personalet bedre fysiske forhold end på KamillianerGaarden, og der kan fremover tilbydes 15 sengepladser mod 12 i dag, som igen kan udvides, såfremt der opstår behov og beslutning for det.

Første OPP-samarbejde i Danmark med mikset finansiering
Udover at rådgive bestyrelsen omkring nybyggeri, bygningssalg, lejeaftaler og køb af ny grund, har vi leveret forslag til OPP-løsninger, hvori der indgår private donationer, og dermed opnås sparede driftsomkostninger for Region Nordjylland. Med en netop underskrevet aftale mellem Sct. Mariæ Skole, Den selvejende Institution KamillianerGaarden og Kamillus Aalborg bliver det første offentligt-private partnerskab nogensinde med en mikset finansiering nu realiseret.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med KamillianerGaardens bestyrelse, ledelse, personale, Danske Diakonhjem samt parter fra Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Sct. Mariæ Skole og de mange frivillige, der støtter op om det nye hospice.

Vores rolle bliver, sideløbende med at Region Nordjylland leverer den tekniske rådgivning for OPP-udbyderen, at yde specialrådgivning til bestyrelsen og sikre Den selvejende Institution KamillianerGaarden under hele udbuds-, projekterings- og byggefasen.

Kontrakten med OPP-leverandøren indgås forventeligt efter en indbudt konkurrence, der gennemføres i løbet af 2017. Det forventes, at det nye Center for Lindrende Behandling kan tages i brug medio 2019.