« Gå til nyhedsoversigt

Ph.D.: Bofællesskaber på landet

”Vores huse er indrettet til kernefamilier, men vores familiemønstre har ændret sig. Så vi har behov for nye måder at bo på”, siger vores ph.d. stipendiat, Anna Falkenstjerne Beck, i en artikel i Landsbyggefondens Magasin.

Artiklen er blevet til på baggrund af Anna Falkenstjerne Becks erhvervs-ph.d., der er indgået som et samarbejde mellem Kuben Management A/S, Aalborg Universitet og Innovationsfonden. Projektet støttes desuden af Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.

Anna undersøger i sin ph.d. motivationen bag det stigende antal danskere, der ønsker at flytte i bofællesskaber på landet. En tendens, der ifølge Anna Falkenstjerne Beck åbner for både muligheder og udfordringer for den almene sektor.

At blande almene boligforeninger ind i bofællesskaber på landet giver nogle umiddelbare fordele for parterne - især hvad angår finansiering, som kan være en kompliceret proces for initiativtagerne til et nyt bofællesskab. Derfor vælger flere og flere at samarbejde med almene boligforeninger for at få de nødvendige økonomiske ressourcer til at opfylde drømmen om at etablere et bofællesskab på landet.

Men der er også nogle uforudsete udfordringer ved partnerskabet mellem bofællesskaberne og de almene boligselskaber: Én af dem er, at beboerne ofte ønsker en stor grad af selvbestemmelse, som ikke altid harmonerer med den almene sektors regelsæt og organisering. Derfor mener Anna Falkenstjerne Beck, at samarbejdet kan blive endnu mere frugtbart, hvis de almene boligorganisationer får øjnene op for, at ønsket om selvbestemmelse er en ressource for den almene sektor.

”Eksempelvis ringer beboerne ikke, når der er noget, der har brug for at blive malet. De gør det i stedet i fællesskab,” siger Anna Falkenstjerne Beck i artiklen og afslutter:

”Mange går sammen i bofællesskaber for det sociale liv og for at skabe et mulighedernes rum, som f.eks. en god legeplads, køkkenhaver, en æbleplantage eller at have høns og heste. Det er et vigtigt element i bofællesskaberne. Vejen for den almene sektor er at se fordelen ved fællesskabet. Så der skal være rum til den slags i bofællesskaberne i den almene sektor.”