« Gå til nyhedsoversigt

Solcellerådgivning hjælper Frederiksberg Kommune i den grønne omstilling

Som solcellerådgiver for Frederiksberg Kommune skal Kuben Management hjælpe kommunens bygningsejere med at øge mængden af lokalt produceret, vedvarende energi fra solceller - og dermed bidrage til byens bæredygtige udvikling.

Bæredygtighed har i mange år stået højt på dagsordenen for Frederiksberg Kommune, og vi er i Kuben Management glade for at have indgået aftale med kommunen om solcellerådgivning til lokale bygningsejere. Forud for samarbejdsaftalen udarbejdede Kuben Managements rådgivere en rapport, der belyste muligheder og barrierer for flere solceller på Frederiksberg. Rapporten fungerede som grundlag for Frederiksberg Kommunes strategiske arbejde med at øge mængden af lokalt produceret vedvarende energi og den påviste, at potentialet er størst ved solceller.

Ambitionen for det aktuelle samarbejde omkring solcellerådgivning er dels at få kortlagt, hvilke tagflader/bygninger på Frederiksberg, der egner sig til etablering af solceller, dels at flere bygningsejere bliver opmærksomme på solceller som et supplement til energiforsyningen af deres ejendom. Endelig er det en ambition, at rådgivningen fører til konkrete beslutninger om at investere i solcelleanlæg.

Solcellerådgivning hjælper bygningsejere med at tage beslutning om etablering af solcelleanlæg
Det kan være svært for bygningsejere selv at vurdere, hvad det kræver at få etableret et solcelleanlæg, og om det giver mening både i forhold til mulige energibesparelser og ejendommens økonomi at gøre det. Sammen med Frederiksberg Kommune gør vi det nemmere for lokale bygningsejere at tage skridtet videre.

Bygningsejere i Frederiksberg Kommune, der er interesserede i mulighederne for at etablere solcelleanlæg, vil få vurderet bygningens og tagets egnethed, besparelsespotentiale samt etableringsudgifter ved opsætning af solcelleanlæg. Som afslutning på rådgivningen får bygningsejeren en rapport, som kan bruges, når der ansøges om byggetilladelse til anlægget og i dialogen med en solcelleleverandør. Kuben Managements rådgiver står for screening og udarbejdelse af rapporten, mens Frederiksberg Kommune afholder udgifterne hertil. Bygningsejere står selv for udgifter til etablering af solcelleanlæg mm.

Vi ser frem til samarbejdet med Frederiksberg Kommune om at opnå en større lokal produktion af vedvarende energi fra solceller og dermed bidrage til byens bæredygtige udvikling!