DET HANDLER OM TILLID

VORES KUNDERS SUCCES ER DET, VI ER HER FOR

Kuben Management er bygherrens rådgiver – vi varetager bygherrens og bygningsejerens interes­ser. Vi gør det med dedikation og engagement. Vi åbner bygherrens øjne for nye muligheder – såvel som for risici. Vi tænker videre og foregriber problemerne, før de opstår.

På den måde kan vi påtage os rollen som boligorganisationens, bygherrens eller bygningsejerens højre hånd. Vi opbygger et tillidsforhold med vores kunder. Vi giver dem tro på, at de trygt kan give os ansvar og opgaver og overlade til os at træffe beslutninger. Og vi svigter hverken tillid eller tro. Det er personligt for os.

Kuben Managements bygherrerådgivere er derfor meget mere end dygtige teknikere og erfarne specialister. Målet om vores kunders succes sidder i vores rygrad – den er en del af vores DNA.

vores projekter

Se hvordan vi har hjulpet andre

et lille udpluk af vores arbejde

INSPIRATION OG STØTTE

UDVIKLING I BYGGERIET

Kuben Management står ved bygherrens side. Vi åbner muligheder og gør dem til virkelighed. Vi finder svar og leverer løsninger. Vi er bygherrens rådgiver med hud og hår.

Og det, som driver os, er vores kunders succes. Vi ønsker at se dine byggeplaner blive til virkelighed. Vi vil se dit boligbyggeri renoveret som nyt. Vi vil stå bag dig, når du træder ind i dine nye energieffektive lokaler. Vi vil se livet leves mellem murene.

Byggeri er at ville det nye – at turde tegne visionen og gribe mulighederne. Men det nye er også det vanskelige. Det kræver dine svar på tunge spørgsmål. Hvilke behov har vi? Hvordan får vi de bedste løsninger? Hvordan holder vi vores budget?

Vores mission er at finde svarene og løsningerne – for dig og for dit byggeri. Det gælder, om du så er fra en kommune, en boligorganisation, en region eller en privat virksomhed.

DEN GODE BYGGEPROCES

DEDIKEREDE TIL BYGHERRERÅDGIVNING

Dobbelte dagsordener og skjulte motiver? Det er ikke os. Vi har kun den interesse, at projektet forløber godt og i bygherrens bedste interesse. Vi skal ikke brødføde en stor teknisk eller projekte­rende organisation i vores bagland. Vores mission er at skabe gode byggeprojekter og at opleve din succes som bygherre.

Vi lever af at skabe tryghed og sikkerhed omkring store og komplekse projekter og af at tænke langsigtet på bygherrens vegne.

Du kan derfor forvente en fuldstændig uvildig rådgivning fra Kuben Management. Intet ligger os fjernere end at så tvivl om vores egne motiver ud fra kortsigtede hensyn.

SAMARBEJDET MED BOLIGORGANISATIONERNE

DIALOG DER BÆRER FRUGT

Samarbejdet mellem Kuben Management og de almene boligorganisationer har en lang historie. De rødder er vo­res fundament og vores vigtigste ståsted.

Den daglige dialog med vores mange partnere blandt boligorganisationerne er derfor blandt det, vi sætter allerhøjest. Vi forstår den almene sektor – og vi ved, at organisationerne og deres afdelin­ger værdsætter det.

Vi møder den enkelte organisation der, hvor den står. Og det, vi brænder for, er at løfte udviklingen videre i den retning, som er organisationens bedste interesse – i fuld respekt for de beboerdemo­kratiske processer og for beboernes behov og ønsker.

Vores årlige lokalrådsmøder flere steder i landet er et tilløbsstykke. Hvis du også er interesseret i at deltage i vores studieture fra din boligorganisation, så giv os et ring!

Vi udvikler byggeriet

”Kuben Management er jo nærmest familie”

Administrationschef i boligselskab

VI MENER DET FAKTISK

BÆREDYGTIGHED

Alle taler om bæredygtighed. Men vi mener det faktisk.

Til gengæld mener vi det ikke kun som miljø og energi. De ting er vigtige. Men vi tror på et bære­dygtigt samfund og på bæredygtige løsninger i bredere forstand – og vi har forpligtet hinanden på at bidrage til det, som vi bedst kan.

Det bæredygtige samfund – det er et samfund, som hænger sammen, og som ikke opbruger sig selv og sine ressourcer i indre konflikter og ud fra kortsigtede hensyn.

Det er et samfund, som kan skabe attraktive fysiske rammer for arbejds- og familielivet – på tværs af kulturelle, sociale og økonomiske skel. Det er byer med stor mangfoldighed og diversitet og samtidig med stor sammenhængskraft. Veje og anlæg, byggerier og boliger, som fra starten har indtænkt mennesker og deres liv, og som er økonomisk bæredygtige – også på lang sigt.

For os er det ret beset en naturlig ting at tænke i disse baner. Vi har rødder i den almene sektor, hvor vi arbejder for samfundets mest udsatte. Og vi har andre rødder i et energiselskab, som er forpligtet på grøn udvikling.

Uvildig bygherrerådgivning det er også bæredygtig rådgivning – for bæredygtighed betyder dybest set blot det, at løsningen holder vand - også på lang sigt.

Det vil vi gerne give vores bidrag til – sammen med dig!

INVOLVERING OG DIALOG

LIVET MELLEM MURENE

I Kuben Management taler vi meget om livet mellem murene. Det er vigtigt for os.

Byggeri handler meget om mursten og beton, installationer, tekniske løsninger og økonomiske rammer. Der er et utal af dygtige specialister på banen. Men den tekniske udførelse kan være nok så god – hvis ikke resultatet i sidste ende er tilfredse brugere, glade medarbejdere, beboere som trives i deres boliger, så er projektet slået fejl.

Hensynet til livet mellem murene – det er blandt vores vigtigste opgaver som bygherrerådgivere. Vi arbejder målrettet med vores kunder, arbejder for at afdække behov, krav og ønsker til byggeriet. Og lige så målrettet arbejder vi på at omsætte ønsker og behov i udbudsmateriale og processer, som skaber godt byggeri.

Brugerinvolvering og dialogprocesser er blandt vores stærkeste kernekompetencer – det er vigtigt for os.

Engagementet er drivkraft

VI TROR PÅ, AT VI KAN GØRE EN FORSKEL

ENGAGEMENTET ER DRIVKRAFT

Kuben Management består af dygtige og erfarne fagpersoner. Vi er motiverede af vores professionelle stolthed – ingen tvivl om det. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel. At vi med vores kompetencer og erfaring kan skabe de løsninger, vores kunder har brug for – om det så er nye boliger, skoler, sygehuse, broer, velfungerende boligområder eller effektiv og energioptimeret drift.

Men samtidig står vores rådgivere for noget andet og mere end faglig dygtighed. Vi er drevet af vores engagement.  Vi vil gøre en forskel, for vores kunder såvel som for samfundet. Vi vil bidrage til at skabe holdbare og bæredygtige løsninger, hvor ”livet mellem murene” kan udfolde sig.

Vi er oprigtigt interesserede i vores kunder. I at skabe positive processer og oplevelser og holdbare resultater. I at bringe vores kunder videre, derfra hvor de står. Vi går derfor ind i løsningen af vores opgaver med både dedikation og dygtighed. Glæden ved vo­res arbejde kommer dybest set fra succesoplevelser hos vores kunder. Ved at vi sammen med dem ser helheden, tænker fremtiden, åbner mulighederne, skaber tryghed og løser opgaven.