OM KUBEN MANAGEMENT A/S

VISION

Kuben Management har en vision om at blive den foretrukne rådgiver for udviklingen af det byggede miljø i Danmark.

Vi tror på, at vi har forudsætningerne for det. Vi er dedikerede til vores kunder. Vi tager ansvar. Og vi følger projekterne til dørs.

MISSION

Vi udvikler byggeriet - som bygherrerådgivere, rådgivere og projektudviklere skaber vi værdi for bygherrer, bygningsejere og investorer gennem analyse, strategisk rådgivning, planlægning, proces- og projektledelse og energi- og driftsoptimering.

Vi vil det gode - vi vil indenfor det byggede miljø bidrage til at virkeliggøre visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050 med balance for by, erhverv, mennesker og miljø.

LEDELSESGRUNDLAG

Kuben Managements ledelse arbejder på et fælles grundlag.

Ledelsesgrundlaget afspejler de værdier og holdninger, der skal være retningsgivende for ledelse, og som gør forventningerne til ledelse i virksomheden tydelige.

Det er et fundament, der skal fremme, at alle ledere i Kuben Management arbejder i samme retning. Det tager afsæt i virksomhedens overordnede visioner, strategier og værdier.

Kernen i ledelsesgrundlaget:

  • Vi er tydelige
  • Vi er et hold
  • Vi er ambitiøse.
  LÆS MERE HÉR

VI RÅDGIVER BÅDE PRIVATE OG OFFENTLIGE BYGHERRER

VORES KUNDER

Vores kunder er boligorganisationer, kommuner, regioner, erhverv og industri. Vi har et nært forhold til den almene sektor, opbygget igennem mange årtiers tæt samarbejde om renovering, nybyggeri og analyse- og udviklingsprojekter.

Vi arbejder for et stort antal kommuner i forbindelse med både store og mindre bygge- og anlægsprojekter og som rådgivere i forbindelse med optimering af energiforbrug og drift.

Vi er rådgivere for private investorer og bygherrer om boligbyggeri, erhvervs- og domicilbyggeri. Vi hjælper produktions- og servicevirksomheder med at optimere deres bygningsdrift og energiforbrug.

EN DEL AF EN STØRRE FAMILIE

KUBEN MANAGEMENT OG NRGi

Kuben Management A/S har ca. 130 medarbejdere og er et datterselskab i NRGi’s rådgivningsdivision. Vi har afdelinger i Aarhus, København, Kolding og Aalborg.

NRGi er et forbrugerejet selskab med fokus på at fremme smart byudvikling gennem ydelser indenfor infrastruktur, rådgivning, installation og produktsalg.