TIDLIGERE UDBUD

ALBOA

Levering af digital opmåling og udbud af istandsættelsesopgaver til brug for digitalt syn ved ind- og fraflytning.

Der ønskes leveret en løsning for digital opmåling og udbud af lejemål og bygningsdele, der omfatter følgende hovedydelser:

  • Opmåling af lejemål
  • Opbygning af 3D bygningsinformationsmodel (BIM) ved digital bygningsmodellering
  • Udbud af istandsættelsesopgaver i forbindelse med digitaliseret synsproces.

Den digitale løsning skal kunne tilbyde en optimering af synsprocessen ved ind- og fraflytningssyn, der harmonerer med givne behov, krav og ønsker.

Udbudsbekendtgørelsen kan ses her, og resten af udbudsmaterialet kan findes på iProjekt: http://portal.iprojekt.dk/link/alboa-digitalt-udbud

Ny skole i Haderslev Syd

Projektkonkurrence

Haderslev Kommune har besluttet at bygge en ny skole til 500 børn fra 0-6 klasse fordelt i et børneunivers og et juniorunivers i Haderslev Syd. Skolen skal bygge på fire nytænkende værdier: Årgangsundervisning i alle fag, bevægelse for alle, særlig fokus på sundhedsfremme og bæredygtighed samt adgang til naturen.

Skolens idégrundlag er inspireret af nyere skoler etableret i New Zealand og bearbejdet i en række workshops, hvor ledelse, personale, forældre, politikere, foreninger m.fl. har været involveret. Det er længe siden, der er bygget en så nytænkende folkeskole i Danmark. Der er bevilget 123 mio. kr. ekskl. moms til hele projektet.

Haderslev Kommune opfordrer teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter samt evt. pædagogiske konsulenter til at ansøge om prækvalifikation til projektkonkurrence med henblik på totalrådgivning i forbindelse med skitsering, projektering og udførelse.

Udbudsannoncen kan ses her, og resten af udbudsmaterialet kan findes på RIB: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Engdraget - 126 almene boliger samt fælleshus

Udbud af nybyggeri

Slagelse Boligselskab har indgået en forhåndsaftale om køb af et grundstykke matr. 118b, Tidselbjerget i Slagelse med henblik på at opføre en boligbebyggelse kaldet ”Engdraget”. Grundkøbet er betinget af, at der kan opnås godkendelse af Skema B.

Slagelse Boligselskab ønsker med dette projekt, at opnå en boligbebyggelse af høj kvalitet på en attraktiv landskabelig grund, som henvender sig til primært 4 målgrupper; Unge nyetablerede, stærke singler, seniorer og engagerede familier, og som kan være med til at skabe en positiv bosætningsudvikling i området.

Boligerne grupperes i 6 boliggrupper omkring attraktive grønne uderum, således en stor del af det eksisterende engdrag bevares som fælles friareal for hele bebyggelsen. Bebyggelsen udføres som 2 etagers rækkehuse med små forhaver.

Udbudspecifikationer findes på Ibinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=njmwpjlons

B45 – De Lichtenbergs Vej – 2. udgave

Totalentrepriseudbud

Udbudsbetingelserne for Totalentrepriseudbud fra B45 – De Lichtenbergs Vej – 2. udgave findes her.

Domea.dk på vegne af BSB Svendborg, afd. 7502/7504

Flytteudbud

Domea.dk på vegne af Haderslev Boligselskab, afd. 16/25

Flytteudbud

Nørresundby Boligselskab, afd. 111 – Skovparken

Totalentreprisekonkurrence

Arbejdernes AndelsBoligforening, Aarhus - Risskov Brynet

Prækvalifikation - udbud af totalrådgivning

Esbjerg Kollektivhus

Prækvalifikation - Totalentreprise

Bomiva, afd. 78

Finansieringsudbud