GENHUSNING

Genhusning kan være nødvendigt, når der skal gennemføres renoveringer i almene boligorganisationer. Det behøver ikke at være dyrt eller besværligt, men det kræver planlægning og hensyntagen.

Vi ved, at en succesfuld genhusning:

 • er med til at holde byggesagsomkostninger nede
 • er konfliktforebyggende og tidsbesparende
 • er en særlig disciplin, og vi har fagligheden.

TIL BEHOVET I JERES AFDELING

Skræddersyede genhusningspakker

Vi har stor erfaring i at håndtere og yde den nødvendige støtte til alle beboere, også beboere med særlige behov som ældre, socialt udsatte og beboere med anden etnisk herkomst.

I samarbejde med jer kan vi udarbejde en robust og smidig genhusningsstrategi, som tager højde for ændringer, der kan ske undervejs i renoveringsprojektet eller i tidsplanen. Det kan fx være konsulentrådgivning i forbindelse med planlægningen og/eller personlig læring/undervisning af medarbejdere i processerne eller et ”mix” af vores ydelser.

Vi kan skræddersy en genhusningspakke, så I får præcis den bistand, I har behov for i jeres renoveringsprojekt.

Nedenfor kan du se tre eksempler på genhusningspakker:

TRYGHED FOR BEBOERNE

Vi udarbejder genhusningsplan og sørger for den rette information til beboerne

på det rigtige tidspunkt. Det giver overblik, tryghed og overskud. 

  LÆS CASE HER

Genhusningspakke 1


I vores arbejde med genhusningsopgaver deler vi genhusningsprocessen op i Planlægning og Gennemførelse.
Planlægningsfasen tager afsæt to workshops, som vi står for. Her gennemgår vi i samarbejde med jer genhusningsprocessen, afklarer arbejdspunkter, og beslutter rollefordelingen. Det er en vigtig proces, der hjælper jer som boligorganisation med at få overblik over hele forløbet.

Efterfølgende gennemfører vi en behovsanalyse i form af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen afdækker beboernes ønsker til genhusningen og eventuelt særlige behov. Vi udarbejder også paradigmer for de forskellige aftaler, opsigelser mv.

I gennemførelsesfasen sender vi tilbud om genhusningslejligheder til alle beboere. Vi koordinerer aftaler med flyttefirma og drift i forbindelse med beboernes fraflytning og tilbageflytning. I genhusningsperioden etablerer vi i kortere perioder informationskontor i afdelingen og telefon-hotline. Hjemmebesøg foretages efter behov.

I planlægningsfasen udarbejder vi følgende:

 • Planlægning og facilitering af 2 workshops for administrations-/driftspersonalet
 • Genhusningspjece
 • Input til nyhedsbreve
 • Informationsmøde til beboerne om genhusning på afdelingsmøde
 • Behovsanalyse (Genhusningsskema og nyt digitalt ”Mastersystem”)
 • Belastningsplan, tidsplan for genhusninger, fordeling af genhusningsboliger
 • Paradigmer for genhusningsaftaler, opsigelser, varslinger, kompensationer
 • Budget for genhusningsudgifter.

I gennemførelsesfasen tager vi os af følgende:

 • Genhusningstilbud til beboerne
 • Lokalt informationskontor og telefon-hotline ”de kan altid få fat i en af os”
 • Håndtering af genhusningsaftaler, opsigelser og kompensationer
 • Hjemmebesøg efter behov
 • Flytteudbud
 • Koordinering med flyttefirma, entreprenør, drift mv.
 • Al kontakt med beboerne angående genhusning.

Genhusningspakke 2


Genhusningsprocessen er opdelt i Planlægning og Gennemførelse. I Planlægningsfasen afholder vi indledningsvist et møde, hvor omfang af genhusningsprojektet og rollefordeling aftales. Endvidere gennemfører vi en behovsanalyse i form af en spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen afdækkes beboernes ønsker til genhusningen og særlige behov.

I gennemførelsesfasen sender vi tilbud om genhusningslejligheder til alle beboere. Vi koordinerer aftaler med flyttefirma i forbindelse med beboernes fraflytning og tilbageflytning. I genhusningsperioden etablerer vi i kortere perioder informationskontor i afdelingen og telefon-hotline.

I planlægningsfasen forestår vi følgende:

 • Opstartsmøde med administrations-/driftspersonale om genhusning
 • Information til beboerne om genhusning på afdelingsmøde
 • Behovsanalyse (Genhusningsskema og nyt digitalt ”Mastersystem”)
 • Belastningsplan, tidsplan for genhusninger, fordeling af genhusningsboliger
 • Paradigmer for genhusningsaftaler, opsigelser, varslinger, kompensationer.

I gennemførelsesfasen tager vi os af følgende:

 • Genhusningstilbud til beboerne
 • Håndtering af genhusningsaftaler
 • Lokalt informationskontor og telefon hotline
 • Koordinering med flyttefirma.

KONSULENTRÅDGIVNING OG PERSONLIG LÆRING/UNDERVISNING

Genhusningspakke 3


Hvis I selv vil stå for gennemførelsen af genhusningen, er der også mulighed for, at vi på konsulentbasis rådgiver om genhusning. Og eventuelt hjælper jer med planlægningen af hele genhusningsforløbet.

Vi kan ligeledes stå for personlig læring/undervisning af jeres medarbejdere så de bliver rustet til gennemførelsen af genhusningsforløbet.

VORES GENHUSNINGSTEAM

Kontakt

Vi er et genhusningsteam på 6 konsulenter, og vi har afdelinger i København, Odense, Kolding og Aalborg.

Kontakt vores genhusningsteam for et uforpligtende møde:

Arne Simonsen, chefrådgiver Team Genhusning
7222 6659
6029 6038
as@kubenman.dk

Gitte Buhl Clausen, genhusningskonsulent
7222 6668
2893 3721
gbc@kubenman.dk