GRUNDIGT ANALYSEARBEJDE VISTE VEJEN

FREMTIDSSIKRING AF ALMENE BOLIGER

Midt i Kalundborg – med udsigt over den gamle bydel og fjorden – ligger Munkesøparken. Bebyggelsen stammer fra 1970’erne, og er opført med særlig hensyntagen til ældre og bevægelseshæmmede. Bebyggel­sen, der består af 149 boliger inkl. et kommunalt dagcenter, har gennem en årrække lidt under alvorlige betonskader. Det er tydeligt, at en renovering er tiltrængt i store dele af Munkesøparken.

Boligselskabet DAB, som er administrator for Munkesøparken, bad os derfor om hjælp til at afdække ska­dernes omfang og klarlægge en forestående renovering. På baggrund af et grundigt analysearbejde kunne vi i 2013 færdiggøre vores helhedsplan for Munkesøparken. Planen fastslog, at 119 af de 149 boliger umid­delbart står overfor en gennemgribende renovering af facader, altangange og køkkener. Derudover skal dele af udendørsarealerne også fremtidssikres.

Munkesoe Case1

MANGE HENSYN

DEN GODE DIALOG I CENTRUM

Vores arbejde med Munkesøparken er et godt eksempel på vores arbejde i den almene boligsektor. Her er det altafgørende, at samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, boligselskabet, kommunen og Landsbygge­fonden er godt. Der skal tages hensyn til mange forskellige parter med individuelle indgangsvinkler og inte­resser for projektet. Beboerne skal lyttes til og tages med på råd – for nogle gange er det ikke kun forvent­ningens glæde, der optager den enkelte. At få omdannet sin bolig og sine hjemlige omgivelser kan give anledning til utryghed og angst. Her er en af vores opgaver at sørge for, at alle er veloplyste om forløbet og være åbne for spørgsmål og spekulationer af enhver art. For uanset om vi er i dialog med et boligsel­skab eller en beboer, ser vi det som vores fornemste opgave at sikre, at vores kunder og samarbejdspart­nere er glade og tilfredse.

 Projektet i Munkesøparken skrider planmæssigt fremad.  Vi indledte den første dialog for ca. 2 år siden og har i november 2013 fået godkendt Skema A af henholdsvis beboere, Kalundborg Kommune og Landsbyggefonden. Nu følger den endelige projektering med forventet byggestart i sensommeren 2014.

OM MUNKESØPARKEN

FAKTA

KUNDE: Boligselskabet Munkesøparken v. DAB

PERIODE: 2011-2016

AREAL: 10.000 m2

TYPE: Renovering

BUDGET: 59 mio. kr. ekskl. moms

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S

DET UDFØRENDE TEAM: Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S og Midtconsult