skanderborg_case_2017.jpg

KATALYSATOR FOR NY BYDEL

ET NYT SAMLINGSPUNKT FOR HELE KOMMUNEN

”At skabe et levende og attraktivt dynamisk samlingspunkt for hele kommunen”. Så klart var målet for Skanderborgs nye fælles administration og idrætscenter.

Visionen om at samle kommunens medarbejdere, idræts- og kulturaktiviteter, lokalpolitiet og senere måske flere aktiviteter under et og samme tag udsprang fra en idé om at skabe ny dynamik in­den for fælles, effektive rammer. De seks tidligere adresser, der var utidssvarende, skulle udskiftes med en ny og moderne bygning, der kunne mindske driftsudgifterne, lette arbejdsgangene og skabe grobund for nye former for samarbejde.

Samtidig var ønsket, at det nye fællesskab kom til at danne rammen om et rekreativt område tæt på den nye bydel Ane­bjerg. Der var høje ambitioner for bydelens bæredygtighed, hvor administrationscentret i sin sam­mensmeltning med den omkringliggende natur vil komme til at stå som en katalysator for liv og aktivitet.

VIDEREUDVIKLING OG GENNEMFØRELSE

EFFEKTIV PROCES

Skanderborg Kommune bad i foråret 2013 os om at fungere som bygherrerådgi­ver for projektet gennem hele processen. Siden da har vi bistået kommunen med projektets videreudvikling og gennemførelse. Alle Centrets interessenter er blevet involveret i udformningen af kravene hertil, og vi har understøttet en bred politisk dialog.

Udbudsprocessen blev udformet som en totalentreprise med indbygget projektkonkurrence. Formen var et ”samlet udbud” af design, pro­jektering og udførelse samt efterfølgende drift og vedligehold af klimaskærmen i 10 år.

Projektet er et af de projekter, vi er meget stolte af i Kuben Management – også fordi Skanderborg Kom­mune har været meget glade for vores indsats.

”Tillykke og tak til alle. Fremragende arbejde. Husk lige vi startede med budgetvedtagelsen for 13 måneder siden - Kuben Management kom ind som rådgiver for 9 måneder siden, og nu har vi et projekt, som Byrådet énstemmigt har godkendt. Det er flot!” Knud Sørensen, Projektleder for Skanderborg Kommune.

Skanderborgs nye multihus blev officielt indviet d. 28. oktober 2016.

OM DOBBELTHALLEN OG ADMINISTRATIONCENTERET

FAKTA

KUNDE: Skanderborg Kommune

PERIODE: 2013-2016

AREAL: 18.500 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 235 mio. kr. ekskl. moms (byggesum)

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S med GPP Arkitekter (underrådgiver)

DET UDFØRENDE TEAM: KPC Herning A/S med SHL Architects og Bascon