skanderborg_case_2017.jpg

BÆREDYGTIGT SAMLINGSPUNKT FOR HELE KOMMUNEN

DANMARKS FØRSTE DGNB-CERTIFICEREDE RÅDHUS OG MULTIHUS

At skabe et levende og attraktivt dynamisk samlingspunkt for hele kommunen”. Så klart var målet for Skanderborgs nye fælles administration og idrætscenter, da Skanderborg Kommune i 2013 bad os fungere som bygherrerådgiver for projektet gennem hele processen.

Visionen om at samle kommunens medarbejdere, idræts- og kulturaktiviteter, lokalpolitiet og senere måske flere aktiviteter under et og samme tag udsprang af en idé om at skabe ny dynamik inden for fælles, effektive rammer. De seks tidligere adresser, der var utidssvarende, skulle udskiftes med en ny og moderne bygning, der havde lavere driftsudgifter, lettede arbejdsgangene og som kunne skabe grobund for nye former for samarbejde.

Samtidig skulle det nye fællesskab blive rammen om et rekreativt område tæt på den nye bydel Anebjerg. Helt fra start var der høje ambitioner for byggeriets og bydelens bæredygtighed, hvor administrationscentret i sin sammensmeltning med den omkringliggende natur skulle stå som en katalysator for liv og aktivitet.

HØJT AMBITIONSNIVEAU OG GODT SAMARBEJDE GAV HØJESTE DGNB-CERTIFICERING

Målsætningen for Skanderborg Fælleds DGNB-certificering var GULD, men med Skanderborg Kommune som en ambitiøs bygherre, et dygtigt designteam og en effektiv og smidig proces er der opnået PLATIN - den højeste certificering i DGNB-systemet.

Skanderborg Fælleds centerchef, Knud Sørensen, siger om forløbet: ”Det har været en fremragende planlægnings- og byggeproces præget af åbenhed og ønsket om at skabe noget særligt i fællesskab. Lidt pionerånd har der været. Tak for det, for nu har borgerne i Skanderborg Kommune fået ikke bare et fedt sted, men også Danmarks første DGNB-certificerede rådhus og multihus”.

Vores DGNB-konsulent og –auditor arbejdede i forbindelse med bygningsdesignet tæt sammen med bygherre og det udførende team, og der er indarbejdet flere bæredygtige tiltag - fx optimal udnyttelse af dagslys, naturlig ventilation og en effektiv klimaskærm som gør, at bygningen opfylder Bygningsklasse 2020. Grønne planter benyttes på udvalgte facader som solafskærmning, grønne tage øger biodiversiteten, mens indendørs plantevægge bidrager til det gode indeklima.

OM DOBBELTHALLEN OG ADMINISTRATIONCENTERET

FAKTA

KUNDE: Skanderborg Kommune

PERIODE: 2013-2016

AREAL: 18.500 m2

TYPE: Nybyggeri

BUDGET: 235 mio. kr. ekskl. moms (byggesum)

BYGHERRERÅDGIVER: Kuben Management A/S med GPP Arkitekter (underrådgiver)

DET UDFØRENDE TEAM: KPC Herning A/S med SHL Architects og Bascon